Pārlekt uz galveno saturu

No 21. augusta LBTU notiek uzņemšana doktora studiju programmās

Attēla autors: No LLU arhīva

No 21. līdz 30. augustam Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē (LBTU) tiek organizēta dokumentu pieņemšana doktora studijās. Uzņemšana maksas doktora studiju vietās notiek visu gadu, bet augustā pretendentiem ir iespēja piedalīties konkursā par valsts finansētajām studiju vietām.

LBTU īsteno 11 akreditētas doktora studiju programmas trīs dažādās zinātņu nozarēs: 

Pretendentu dokumentu pieņemšana uz valsts finansētajām studiju vietām minētajās studiju programmās notiek no 21. līdz 30. augustam Jelgavas pilī, Studiju centrā, 180. telpā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 16.00. Šajā periodā arī tiek organizētas pārrunas ar pretendentiem un uzņemšanas konkurss. Savukārt līgumu slēgšana norisināsies 31. augustā (Jelgavas pilī, Studiju centrā, 180. telpā, no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00).

Lai pieteiktos doktora studijām, pretendentam LBTU Studiju centrā jāiesniedz šādi dokumenti:

  • pretendenta pieteikumu, saskaņā ar izvēlēto studiju programmu;
  • maģistra vai tam pielīdzināta diploma un tā pielikuma kopijas (iesniegšanas brīdī uzrādot oriģinālus), nepieciešamības gadījumā notariāli apstiprinātu diploma un tā pielikuma tulkojumu angļu vai valsts valodā;
  • pretendenta un potenciālā promocijas darba vadītāja lietišķās biogrāfijas (Europass Curriculum Vitae);
  • potenciālā promocijas darba vadītāja ieteikumu;
  • pases vai personas apliecības kopiju (iesniegšanas brīdī uzrādot oriģinālu);
  • ja mainīts vārds, uzvārds vai personas kods, tā maiņu apliecinoša dokumenta kopiju (iesniegšanas brīdī uzrādot oriģinālu);
  • Akadēmiskā Informācijas centra (AIC) izsniegtu izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments personām, kas iepriekšējo izglītību ieguvušas ārvalstīs (iesniegšanas brīdī uzrādot oriģinālu);
  • uzturēšanās atļaujas kopiju, pretendentiem, kuriem tāda nepieciešama (iesniegšanas brīdī uzrādot oriģinālu);

Detalizēta informācija par doktora studijām un pieteikšanos pieejama LBTU mājaslapā.

Jautājumu gadījumā pretendenti aicināti sazināties ar LBTU Studiju centra galveno speciālisti Jeļenu Rūbu (postgraduate@lbtu.lv vai tālr. 63005703).

Pievienots 18/08/2023