Skip to main content

Latvia University of Life Sciences and Technologies is implemented in various European Union co - financed projects in which the university acts both as Lead partner and as a cooperation partner. In this section you can find information about projects carried out at LLU.Project name Year from Year to Project funder
The edible coating formulated with liquid acid whey protein and bioactive compounds and biodegradable packaging for safety of probiotic cheese (EEZ7) 2021 2023 Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instruments/ Norvēģijas finanšu instruments
Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija/ Optimising the Governance and Management of the Natura 2000 Protected Areas Network in Latvia (LIFE-IP LatViaNature) 2020 2028 EK LIFE programma
Girl Power - pielāgota uzņēmējdarbības izglītība meitenēm vecumā no 15 līdz 18 gadiem Latvijā un Igaunijā (Girl Power – fine-tuned entrepreneurial education for girls aged 15-18 years in Latvia and Estonia) (GirlPower) 2020 2022 Centrālā Baltijas jūras reģiona INTERREG programma
Implementation of River Basin Management Plans of Latvia towards good surface water status| LIFE GOODWATER IP 2020 2027 EK LIFE programma
Dalies ar savām augsnēm (Share your soils) 2019 2022 Erasmus +
Klimatu saudzējošas lopkopības sistēmas (CCCfarming) (ZV90) 2019 2022 ERA-NET (European Research Area Network)
Ilgtspējīgās aprites bioekonomikas attīstības veicināšana Centrālās un Austrumeiropas valstīs (BIOEASTsUP) (HOR9) 2019 2022 Ietvara programma un Apvārsnis 2020
Digitālā globālā sadarbība biogāzes nozarē (DiBiCoo) (HOR8) 2019 2022 Ietvara programma un Apvārsnis 2020
Palielinātas drenāžas ietekme uz augsnes īpašībām un ūdens kvalitāti (IDESoWa) (HOR7) 2019 2023 Ietvara programma un Apvārsnis 2020
Klimata pārmaiņu samazināšanas pasākumu demonstrēšana auglīgu meliorētu organisko augšņu apsaimniekošanā Baltijas valstīs un Somijā (LIFE OrgBalt) 2019 2023 EK LIFE programma
Futūristiski bišu stropi viedajai metropolei (HIVEOPOLIS) (HOR5) 2019 2024 Ietvara programma un Apvārsnis 2020
Inovatīvu risinājumu izplatīšana antibiotiku rezistences mazināšanai (DISARM) (HOR4) 2019 2021 Ietvara programma un Apvārsnis 2020
Starptautiskā sadarbība Baltijas reģionā, par stratēģiju izstrādi vārpu fuzariozes uzliesmojumu prognozēšanai 2019 2019 Interreg
Zirgu apkalšanas atdzīvināšana; Izzūdoša profesija (Reviving of Farriery; Disappearing Profession) 2018 2020 Erasmus +
Profesionālu izglītību un apmācību kompetenču pilnveide Baltijas kokrūpniecības nozarē atbilstoši Eiropas kvalitātes ietvarstruktūrai (“Skills for Baltic WoodIndustry – European Quality in Vocational Education and Training“) 2018 2021 Erasmus +

The research database until 2016 can be viewed here