Pārlekt uz galveno saturu

Agroresursu un ekonomikas institūts

Saskaņā ar 2015. gada 21. oktobra Ministru kabineta rīkojumu Nr. 640, sākot ar 2016. gada 1. janvāri uz Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūta bāzes izveidots Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU) (iepriekš - LLU) APP "Agroresursu un ekonomikas institūts", apvienojoties ar Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūtu, Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūtu un iekļaujot tajā SIA "Latgales Lauksaimniecības zinātnes centrs" zinātnisko personālu.

Vienīgais zinātniskais institūts Latvijā, kas attīstīta pētījumus laukaugu selekcijā. Tajā strādā zinātnieki, kas specializējušies selekcijas un laukkopības pētījumu jomās un starpnozaru pētījumos ekonomikā.

Institūta prioritārie pētījumu virzieni:

  • Laukaugu ģenētika un selekcija integrētai un bioloģiskai saimniekošanas sistēmai
  • Ilgtspējīgu laukaugu audzēšanas tehnoloģiju attīstīšana dažādām saimniekošanas sistēmām
  • Laukaugu kvalitātes izvērtēšana to efektīvai izmantošanai
  • Lopbarības ražošana
  • Bioresursu industriju ilgtspējīgas attīstības ekonomika
  • Ražošanas procesu efektivitāte un uzņēmumu konkurētspēja
  • Teritoriju ilgtspējīgas attīstības iespēju izpēte