Pārlekt uz galveno saturu

Trauksmes celšana

2019. gada 1. maijā stājies spēkā likums “Trauksmes celšanas likums”

Trauksmes celšanas pamats ir informācijas sniegšana par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu.

Atzīstot personas sniegto informāciju par trauksmes ziņojumu, tiek nodrošināta trauksmes cēlēja datu un personas, par kuru sniegts trauksmes cēlēja ziņojums, pseidonimizācija.

Trauksmes cēlējam tiek nodrošināta identitātes un nelabvēlīgu seku radīšanas aizsardzība.

Par trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanas gaitu informē trauksmes cēlēju, kā arī sniedz informāciju publiski, neatklājot trauksmes cēlēja identitāti un ievērojot vispārējās datu aizsardzības prasības.

Trauksmes cēlēju atbalsta kontaktpunkts ir Valsts kanceleja: https://trauksmescelejs.lv/

Trauksmes celšanai LBTU aizpildāma pielikumā pievienotā veidlapa.

Likums "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"