Pārlekt uz galveno saturu

Patenti

Patents ir juridisks dokuments, kas piešķirts kādam, kurš izgudrojis kādu jaunu un lietderīgu procesu, ierīci, materiālu vai vielu kompozīciju. 

Patentu apmaiņā pret izgudrojuma publicēšanas pienākumu, uz noteiktu laika periodu izgudrotājam vai tā tiesību pieņēmējam piešķir jebkura suverēna valsts. Patents ir intelektuālā īpašuma forma, kas sniedz tā īpašniekam ekskluzīvas tiesības uz savu izgudrojumu, tiesības aizliegt citiem izgatavot, izmantot vai pārdot izgudrojumu konkrētās valsts teritorijā. 

Ja izgudrojuma radīšanā piedalījušās vairākas personas, tad tiesības uz izgudrojuma patentu visām šīm personām pieder kopīgi. 
Ja vairākas personas neatkarīgi viena no otras ir radījušas vienu un to pašu izgudrojumu, tiesības uz patentu ir tam, kurš pirmais iesniedz pieteikumu Patentu valdei. 

Ar likumu ir aizliegts patentēto produktu bez īpašnieka atļaujas izgatavot un izmantot komerciāliem mērķiem. Jebkuram citam interesentam, kurš vēlas izmantot izgudrojumu komerciāliem nolūkiem laikā, kamēr tas ir aizsargāts ar patentu, ir jāprasa atļauja (licence) patenta īpašniekam un potenciāli jāmaksā tam licences maksa.  

Patenta piešķiršanas procedūru, prasības pretendenta pieteicējiem un izņēmuma tiesību apmēru nosaka katras valsts normatīvie akti un starptautiskās vienošanās.