Pārlekt uz galveno saturu

Padomnieku konvents

Padomnieku konventa darbības mērķis ir veicināt LBTU attīstību atbilstoši Latvijas vajadzībām un interesēm. Padomnieku konventu saskaņā ar Augstskolu likumu ievēlē LBTU Senāts.

Padomnieku konventa sastāvā ir Padomnieku konventa locekļi un Goda locekļi, kuriem ir padomdevēja tiesības.

Padomnieku konventu ievēlē uz trīs gadiem:

  • Padomnieku konventa locekļus izvirza fakultāšu Domes un aizklāti balsojot ievēlē LBTU Senāts;

  • Padomnieku konventa Goda locekļus izvirza un atklāti balsojot apstiprina LBTU Senāts.

Padomnieku konvents piedalās Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes attīstības stratēģijas izstrādāšanā, kā arī konsultē LBTU attīstības jautājumos, atbalsta LBTU materiālo un finansiālo resursu veidošanu. Padomnieku konventam ir tiesības ierosināt jautājumu izskatīšanu Senātā un LBTU Konventā.

Padomnieku konventu ievēlē no sabiedrībā atzītu vadošu darbinieku vai ievērojamu zinātnieku vidus, kuri ir ieinteresēti Latvijas lauku un LBTU attīstībā. LBTU pamatdarbā strādājošie nevar tikt ievēlēti Padomnieku konventā. 

Padomnieku konventa sēdes sasauc pēc tā priekšsēdētāja vai ne mazāk kā trešās daļas LBTU Konventa locekļu ierosinājuma ne retāk kā divas reizes gadā. Padomnieku konvents ir tiesīgs lemt, ja sēdē piedalās vairāk nekā 50 % locekļu.