Pārlekt uz galveno saturu

Biotehnoloģiju zinātniskā laboratorija

LBTU Biotehnoloģiju zinātniskā laboratorija (LBTU BZL)  savu darbību ir uzsākusi saskaņā ar LBTU Senāta lēmumu Nr 9-59/14.12.2016., apvienojot LBTU Agronomisko analīžu zinātnisko laboratoriju un LBTU Molekulārās bioloģijas un mikrobioloģijas zinātnisko laboratoriju. Ar 2019.gada 9.oktobra LBTU Senāta lēmumu Nr. 10-33 laboratorijai izveidota arī Viedo tehnoloģiju nodaļa. 

LBTU Biotehnoloģiju zinātniskā laboratorija ir pētniecības darba pamatvienība LBTU Zinātņu prorektora pārraudzībā, kas veic testēšanas pasūtījumus, sniedz slēdzienus, uztur un saglabā Latvijas Valsts lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu gēnu banku, kā arī veic zinātniskos pētījumus kādā no zinātnes apakšnozarēm.

Laboratorijas struktūru veido un tajā ietilpst:

  1. Agronomisko analīžu nodaļa,
  2. Molekulārās bioloģijas un mikrobioloģijas nodaļa,
  3. Viedo tehnoloģiju nodaļa,
  4. Gēnu banka.

Laboratorijas vadītāja: Anda Valdovska, Dr.med.vet.

Svarīgi!  Biotehnoloģiju zinātniskās laboratorijas visu testējamo paraugu pieņemšana - Strazdu ielā 1, Jelgavā (Agronomisko analīžu nodaļā)