Pārlekt uz galveno saturu

Viedo tehnoloģiju nodaļa

Viedo tehnoloģiju nodaļa

LBTU Biotehnoloģiju zinātniskās laboratorijas Viedo tehnoloģiju nodaļa izveidota 2019. gada 9. oktobrī (LLU Senāta lēmums Nr. 10 – 33), balstoties uz Viedo tehnoloģiju un zinātnes pārneses centra laboratoriju, kas izveidota ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 "LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana" ietvaros. Nodaļa nodrošina pētniecisko infrastruktūru visu LBTU fakultāšu un institūtu zinātniekiem.

Viedo tehnoloģiju nodaļa nodrošina pieeju sekojošām plaša profila pētniecības iekārtām: