Pārlekt uz galveno saturu

Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē (LBTU) iesniegumu Arhīvam var iesniegt:

  • nosūtot pa pastu: LBTU Arhīvs, Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001,
  • nosūtot e-pastu: edokuments@lbtu.lv
  • nosūtot uz LBTU e-adresi 90000041898,
  • aizpildot un nosūtot tiešsaistē pieprasījumu (zemāk),
  • klātienē LBTU Dokumentu pārvaldības daļā, 197.telpa, Lielā ielā 2, Jelgava.

Mutvārdu iesniegumus LBTU var iesniegt telefoniski, zvanot darbadienā no plkst. 8.15 līdz plkst. 16.30 uz LBTU informatīvo tālruni 63005620. Mutvārdu iesniegumu īsi un pēc būtības rakstveidā palīdzēs noformēt Dokumentu pārvaldības daļas darbinieks. Lai parakstītu šādi noformētu iesniegumu, iesniedzējam jāierodas klātienē LBTU Dokumentu pārvaldības daļā un jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

Dokumenti tiek sagatavoti ne vēlāk kā viena mēneša laikā no personas iesnieguma saņemšanas brīža. 

LBTU arhīvā glabājamos dokumentus (darba grāmatiņas, augstākās izglītības diplomus, diploma pielikumus, vidējās izglītības atestātus un diplomus, nodokļu grāmatiņas, gatavības apliecības) izsniedz uzrādot personas apliecinošu dokumentu vai to pilnvarotajiem pārstāvjiem, uzrādot personas apliecinošu dokumentu un pilnvaru.

Pieprasītie dokumenti tiek sagatavoti pieprasījumā norādītajā veidā (papīra vai elektroniskā formā) un izsniegti:

  • klātienē, noteiktajā apmeklējuma laikā, atbilstoši iepriekšējam pierakstam pa tālruni vai elektroniski, uzrādot personas apliecinošu dokumentu;
  • nosūtīti izmantojot pasta pakalpojumus uz pieprasījumā norādīto adresi ierakstītas vēstules veidā;
  • nosūtīti uz pieprasījumā norādīto e-pasta adresi vai pieprasītāja e-adresi, ja dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Dokumenti tiek izsniegti vai nosūtīti pēc apmaksas veikšanas (rekvizīti tiks izsūtīti, kad izziņa vai dokumenti būs sagatavoti), saskaņā ar  maksas pakalpojumu cenrādi. Gadījumos, kad informācijas pieprasītāji ir pilnībā vai daļēji atbrīvoti no maksājumiem, izsniedz pieprasīto dokumentāciju tikai tad, ja persona iesniedz attiecīgu statusa apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu).

Rekvizīti samaksai:

Saņēmēja nosaukums Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte
Reģistrācijas numurs 90000041898
Banka Valsts kase TREL LV22
Konta numurs LV76TREL9160031000000
Ieņēmuma kods 21379
Maksājuma mērķis Dokumentu pārvaldības daļai (kods 21379) xx.xx euro (summa vārdiem) par arhīva pakalpojumiem

Diploma un diploma pielikuma dublikātus sagatavo un izsniedz LBTU Studiju centrs (Jelgavā, Lielā iela 2, 178. telpa).

Diploma un diploma pielikuma dublikāts tiek sagatavots mēneša laikā no personas iesnieguma saņemšanas brīža.

Rekvizīti pieejami: https://www.llu.lv/lv/diplomi

Pieprasījums arhīvam

(Vārds, uzvārds)
(Iepriekšējais Vārds, uzvārds, ja mainīts)
(xxxxxx-xxxxx)
(Vārds, uzvārds)
(norādīt pielikumā pievienoto radniecības, pilnvarojuma vai atļaujas apstiprinošo dokumentu)
lūdzu izsniegt
Dublikātu izsniegšanas iemesls (norādīt obligāti)
Šādā valodā
Pieprasījuma pamatojums
Atbildes saņemšanas vieta
Atbildes saņemšanas vieta

Saņemot dokumentu klātienē, jāuzrāda personas apliecinošu dokumentu.

(statusu apliecinošā dokumenta nosaukums, datums, numurs)
Maksimālais faila - izmērs 10 MB.

Informējam, ka pieprasījumā esošos personas datus apstrādās tikai attiecīgie LBTU darbinieki nolūkā identificēt konkrēto fizisko personu, vai tā likumisko pārstāvi, saziņai ar pieprasījuma iesniedzēju, izmaksu administrēšanai, pieprasījumā norādīto dokumentu izgatavošanai un atbildes sniegšanai. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Jūsu piekrišana.

 

Iesniedzot pieprasījumu, apliecinu, ka esmu informēts par savām tiesībām saistībā ar personas datu aizsardzību LBTU t.sk. par tiesībām atsaukt piekrišanu apstrādei (informācija par personas tiesībām saistībā ar personas datu aizsardzību LBTU skatīt saitē: https://www.lbtu.lv/privatuma-politika). Esmu informēts par to, ka no arhīva dokumentiem iegūto informāciju atļauts izmantot saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

 

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.