Pārlekt uz galveno saturu

Sertifikāts "Investors in Excellence"

2017. gada 17. janvārī Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes - LBTU (iepriekš Latvijas Lauksaimniecības universitātes - LLU) kvalitātes vadības sistēma pirmo reizi tika atzīta par atbilstošu starptautiskajam standartam "Investors in Excellence" (Investori izcilībā) un LBTU saņēma sertifikātu par iegūto novērtējumu. Savukārt 2018. gada nogalē notika atkārtota LBTU kvalitātes vadības sistēmas izvērtēšana un LBTU 2019. gada februārī ieguva resertifikāciju. 2020. gada decembrī LBTU tika resertificēta jau otro reizi, savukārt 2022. gada nogalē universitātes kvalitātes vadības sistēma ceturto reizi tika atzīta par atbilstošu starptautiskajam standartam un universitāte ieguvusi atkārtotu sertifikāciju līdz 2024. gada decembrim.

Darbs virzībai uz standarta iegūšanu LBTU sākās 2015. gada vasarā, kad SIA "Latvia Excellence” pārstāvji pirmo reizi veica auditu universitātē, konstatējot stiprās puses kvalitātes vadībā un identificējot jomas, kuras jāpilnveido. 2015. gada septembrī universitāte izteica gatavību tuvāko 2 gadu laikā iegūt sertifikātu "Investors in Excellence” un uzsāka aktivitātes kvalitātes vadības sistēmas uzlabošanai. Jau pēc gada audits tika veikts atkārtoti un 2016. gada nogalē LBTU saņēma atzinumu par atbilstību starptautiskajam standartam "Investors in Excellence”.

"Investors in Excellence” standarts apvieno labāko pieeju izcilībai, ļaujot organizācijām sasniegt izcilību jomās, kas ir vissvarīgākās organizācijai, tās, klientiem, darbiniekiem un ieinteresētajām pusēm. Iekļaujot visas darbības jomas, "Investors in Excellence” ietvars palīdz pilnveidot sasniegumus, izmantojot efektīvu līderību, resursu vadību un pakalpojumu sniegšanu. Standartu izmanto organizācijas, nodaļas un komandas gan Latvijā, gan Lielbritānijā, gan visā pasaulē, lai noteiktu to, kas ir svarīgākais, un veicinātu nepārtrauktu pilnveidošanos.

Afiša