Pārlekt uz galveno saturu

Meža un ūdens resursu zinātniskā laboratorija

Meža un ūdens resursu zinātniskā laboratorija (MŪRZL) ir Latvijas Biozinātņu un tehnoloģijas universitātes - LBTU (iepriekš Latvijas Lauksaimniecības universitāte - LLU) struktūrvienība, kura izstrādā un realizē pētniecības darba programmas un projektus, veic fundamentālos un lietišķos pētījumus mežzinātņu, hidroinženierzinātņu, vides zinātņu un materiālzinātņu nozarē, kas saistīti ar:

  • meža resursiem - šo resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu, plānošanu un rekreāciju;
  • koksnes resursiem - koksnes izmantošanu meža un ūdens infrastruktūrā (tilti, torņi, krastu stiprinājumi utt.);
  • vides kvalitāti - zemes, ūdens un gaisa kvalitātes izpēti;
  • hidrotehniskajām būvēm - meliorāciju, transportu-ostām, enerģētiku hidroelektro-staciju kontekstā;
  • ūdens resursiem - sākot no dzeramā ūdens ieguves līdz notekūdeņu dūņu utilizācijai;
  • hidroloģiju - virszemes un pazemes ūdens plūsmām un cikliem, kā arī plūdu riskiem

Laboratorijas zinātniskais personāls piedalās LBTU studiju darbā un laboratorijas arhīvā ilggadīgie novērojumu un pētījumu dati nodrošina jauno zinātnieku - bakalauru, maģistrantu un doktorantu sagatavošanu. 


Detalizēta informācija par laboratoriju un aktualitātēm pieejama mājaslapā .