Pārlekt uz galveno saturu

LBTU mācību un pētījumu saimniecība "Pēterlauki"

Latvijas Bioinātņu un tehnoloģijas universitātes (LBTU) mācību un pētījumu saimniecība "Pēterlauki" ir Lauksaimniecības un pārtikas tehnoloģijas fakultātes (LPTF) struktūrvienība, kas dibināta 1993. gadā. Tās pamatsastāvā ietilpa valsts kapitāla daļas, kas privatizācijas rezultātā tika nodalītas no AS "Platone" un tā rezultātā tika izveidota saimniecība ar augkopības un lopkopības nozarēm, kuru sastāvā iekļāva arī no 1968. gada darbojošos Agronomijas, vēlāk fakultātes izmēģinājumu lauku. 

Saimniecība ir bāze lauka izmēģinājumu ierīkošanai agronomisko pētījumu projektu realizēšanai un mācību procesa nodrošināšanai, tās mērķis un pamatuzdevumi nav mainījušies jau kopš Agronomijas fakultātes (AF) Izmēģinājumu lauka izveidošanas Pēterlaukos 1968. gadā. 

MPS "Pēterlauki" darbības joma ievērojami paplašinājās no 2001. gadu, kad saimniecības sastāvā tiek iekļauta Jelgavas Valsts augu šķirņu salīdzināšanas stacija, pārņemot tās funkcijas un materiāli tehnisko bāzi.

Šobrīd MPS "Pēterlauki" izvietoti vairākās vietās Latvijā: Jelgavas novada Platones pagastā un Cenu pagastā, kā arī Daugavpils novada Višķu pagastā. Šobrīd saimniecības rīcībā ir vairāk nekā 250 ha aramzemes, lauka iemēģinājumu ierīkošanai, kopšanai un novākšanai atbilstoša tehnika un aprīkojums, kā arī uzticams un kvalificēts personāls, lai izpildītu ar pētniecību saistītos uzdevumus.

Saimniecība nodrošina lauka izmēģinājumu ierīkošanu: Lauksaimniecības un pārtikas tehnoloģijas fakultātes pētnieku, studentu, maģistrantu un doktorantu pētniecības darbu izstrādei; šķirnes identitātes pārbaudei kontrollauciņos; pesticīdu efektivitātes pārbaudei, kas nepieciešams AAL reģistrācijai.

Veicam dažādu laukaugu sugu šķirņu saimniecisko īpašību novērtēšanu. Katru gadu sadarbībā ar dažādām firmām ierīkojam demonstrējuma izmēģinājumus. Ražojam dažādu kultūraugu sēklas materiālu.

Zirgkopības mācību centrs "Mušķi"

Zirgkopības mācību centra "Mušķi" pamatuzdevums ir nodrošināt iespēju studentiem iegūt un papildināt vispusīgas zināšanas nodarbībās ar zirgiem. Mācību centrā ir iespēja apgūt pamata prasmes saskarsmē ar zirgu. Studenti apgūst klasisko jātnieku sporta veidu pamatus.