Pārlekt uz galveno saturu

Studentu pilsētiņa

1. Kokapstrādes katedra un Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts (MeKa)

2. Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte

3. Vides un būvzinātņu fakultāte

4. Meža fakultāte

5. Tehniskā fakultāte

6. Lauksaimniecības fakultāte

7. Informācijas tehnoloģiju fakultāte

8. Jelgavas pils - Lauksaimniecības fakultāte, Informācijas tehnoloģiju fakultāte, LLU administrācija, Fundamentālā bibliotēka, Jelgavas pils muzejs, Bioekonomikas un ilgtspējīgo resursu centrs

9. Ainavu arhitektūras un plānošanas katedra

10. Tehnoloģiju un zināšanu pārneses nodaļa, Biotehnoloģiju zinātniskā laboratorija (Viedo tehnoloģiju nodaļa)

11. Pārtikas tehnoloģijas fakultāte

12. Biotehnoloģiju zinātniskā laboratorija (Agronomisko analīžu nodaļa)

13. Augu aizsardzības zinātniskais institūts un Tehniskās fakultātes Alternatīvo degvielu zinātniskā laboratorija

14. Veterinārā klīnika

15. Veterinārmedicīnas fakultāte 

16. Biotehnoloģiju zinātniskā laboratorija (Molekulārās bioloģijas un mikrobioloģijas nodaļa)

17. LBTU Studentu klubs

18. LBTU Sporta centrs

19. Studentu teātris

Dienesta viesnīcas

LBTU 1. dienesta viesnīca

LBTU 2. dienesta viesnīca

LBTU 4. dienesta viesnīca

LBTU 6. dienesta viesnīca

LBTU 8. dienesta viesnīca

LBTU 9. dienesta viesnīca