Pārlekt uz galveno saturu

Studiju virzienu pārskati un pašnovērtējuma ziņojumi

Studiju virzienu pārskati 2022./2023. studiju gads

Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība un pārtikas higiēna

Veterinārmedicīna

Ražošana un pārstrāde

Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības

Enerģētika, elektrotehnika un elektrotehnoloģijas

Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne

Arhitektūra un būvniecība

Vides aizsardzība

Ekonomika

Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība

Socioloģija, antropoloģija un politoloģija

Veselības aprūpe

Viesnīcu un restorānu serviss, tūrisma un atpūtas organizācija

Iekšējā drošība un civilā aizsardzība

Izglītība, pedagoģija un sports

Pašnovērtējuma ziņojumi un akreditācija

Studiju virzienu pašnovērtējuma ziņojumi pieejami šeit pēc virziena akreditācijas, sākot ar 2021. gadu

Studiju virziens

Akreditēts līdz

Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne 20.12.2029.

Vides aizsardzība

03.08.2029.

Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība un pārtikas higiēna

15.12.2028.

Ražošana un pārstrāde

15.12.2028.

Arhitektūra un būvniecība

27.10.2028.

Veselības aprūpe

05.10.2028.

Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības

15.09.2028.

Veterinārmedicīna

04.08.2028.

Enerģētika, elektrotehnika un elektrotehnoloģijas

28.04.2028.

Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība

27.05.2027.

Ekonomika

27.05.2027.

Socioloģija, antropoloģija un politoloģija

31.12.2024.

Iekšējā drošība un civilā aizsardzība

31.12.2024.

Viesnīcu un restorānu serviss, tūrisma un atpūtas organizācija

31.12.2024.