Pārlekt uz galveno saturu

Studentu organizācijas

Korporācija

Korporācija ir mūža organizācija, kas veido nesaraujamas, bet ilgstoši noderīgas saites tālākai dzīvei. Korporācijas ir slēgtas, apolitiskas, akadēmiskas organizācijas, kuras reģistrētas pie attiecīgo pilsētu universitātēm. Tajās nevar iestāties, jo studenti tiek uzņemti, par tiem balsojot korporācijas biedriem. Katru semestri tiek rīkoti viesu vakari, kuru gaitā tiem, kas domā iesaistīties korporācijā, ir iespējams tuvāk iepazīties ar tās darbību. Korporācijās iesaistījušies arī sabiedrībā zināmas personības, piemēram, LBTU bijušais rektors Juris Skujāns, kurš jau kopš 1991. gada ir korporācijas Fraternitas Imantica filistrs.

Korporāciju mērķis ir audzināt savus biedrus pēc dziļi izkoptām un gadiem spodrinātām tradīcijām. Jaunos biedrus iemāca uzvesties sabiedrībā, paust savu viedokli un to pamatot, nebaidīties no dzīves grūtībām un meklēt risinājumus ikkatrai dzīves problēmai. Korporācijās māca aizstāvēt savu godu paukojoties ar rapieriem, audzina īsteni studentiskā garā - dziedot sabiedrībā atzītas un populāras dziesmas.

Plašajā korporāciju klāstā, kas Latvijā ir ne mazums, izvēloties īsto korporāciju jāņem vērā tās devīzes un mērķi. Tomēr nav būtiski, kurā korporācijā tu esi. Tas, ka tu esi korporants tevi jau padara par īpašu.

Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte (LBTU) var lepoties ar divām, izteikti studentiskām korporācijām, kur apvienojas tikai studējošie puiši - Ventonia un Fraternitas Imantica.

VENTONIA - akadēmiskajā mūža organizācijā sirms profesors, pieredzējis uzņēmējs, tikko darba gaitas sācis inženieris un jauns students viens otru uzrunā uz „Tu”. Tas ir tāpēc, ka mēs esam kā brāļi, kurus vieno piederība universitātei un akadēmiskajai izglītībai. Mūsu pamatvērtības ir cieņa, gods un draudzība mūža garumā. Mēs esam studentu seno tradīciju glabātāji, Latvijas patrioti un mūs vieno dzimtenes mīlestība.

FRATERNITAS IMANTICA ir pirmā Latvijas studentu korporācija, ko pēc Latvijas okupācijas nodibināja pie Baltijas Universitātes 1947. gadā. Korporācijas mērķi ir uzņemt latviešu tautības studentus un audzināt viņus buršu garā, sniegt saviem locekļiem iespējamo morālo un materiālo atbalstu, kā arī izveidot un nostiprināt viņu starpā īstu draudzību, izkopt savu locekļu nacionālo garu un sabiedrisko stāju, kā arī stiprināt goda prāta izpratni, pienākuma apziņu un vienprātību un kārtot un vadīt akadēmiskās jaunatnes sabiedrisko dzīvi.

STUDENŠU KORPORĀCIJAS "VARAVĪKSNE" ir viena no 12 studenšu korporācijām Latvijā, kas dibināta 1927.gada 25.novembrī, RīgāStudenšu korporācija "Varavīksne" kā slēgta akadēmiska mūža organizācija apvieno dažādu paaudžu, dažādu profesiju pārstāves, kuru personību šarms kopā veido neatkārtojamo Varavīksnes burvību: mēs esam ārstes, juristes, zinātnieces, skolotājas un vēl daudzu citu profesiju pārstāves, mēs priecājamies un svinam svētkus kopā, kā arī esam draudzīgs plecs grūtībās. Varavīksnē ikvienai tiek dota iespēja parādīt un pierādīt sevi organizējot pasākumus, piedaloties literārajos vakaros, spēlējot teātri, sportojot vai labi pavadot no mācībām un darba brīvo laiku. Varavīksnē tiek uzņemtas  latviešu studentes, kuras studē vai jau ir beigušas kādu no Latvijas augstākajām mācību iestādēm. 

STUDENTU KORPORĀCIJA "ŠALKONE" ir nevalstiska organizācija, kas sevī ietver meža nozarē studējošos studentus un tās absolventus, kuri kādreiz ir darbojušies organizācijā. Organizācijas mērķis ir dot iespēju studentiem aktīvi sevi izpaust un pilnveidot sevi ārpus oficiālajiem universitātes pasākumiem gan tajos piedaloties, gan arī tos organizējot.

LATVIJAS KRISTĪGĀ STUDENTU BRĀLĪBA (LKSB) ir studentu organizācija, kas Latvijā reģistrēta kā biedrība, kurai piešķirts sabiedriskā statusa labums. Septiņās Latvijas pilsētās ir studentu grupas, kas parasti ir studentu vadītas. LKSB darbojas jau 25 gadus.

Vārds brālība (angliski – fellowship) atspoguļo organizācijas būtību un vērtības daudz pilnīgāk kā citi iespējamie nosaukumi. Viens no sinonīmiem vārda “brālība” ir draudzības – tas ļoti lielā mērā atspoguļo attiecības, kas valda organizācijā. Brālības nozīme – kopība, draudzība, sirsnība un vienotība.