Pārlekt uz galveno saturu

Studentu organizācijas

Korporācija ir mūža organizācija, kas veido nesaraujamas, bet ilgstoši noderīgas saites tālākai dzīvei. Korporācijas ir slēgtas, apolitiskas, akadēmiskas organizācijas, kuras reģistrētas pie attiecīgo pilsētu universitātēm. Tajās nevar iestāties, jo studenti tiek uzņemti, par tiem balsojot korporācijas biedriem. Katru semestri tiek rīkoti viesu vakari, kuru gaitā tiem, kas domā iesaistīties korporācijā, ir iespējams tuvāk iepazīties ar tās darbību. Korporācijās iesaistījušies arī sabiedrībā zināmas personības, piemēram, LBTU bijušais rektors Juris Skujāns, kurš jau kopš 1991. gada ir korporācijas Fraternitas Imantica filistrs.

Korporāciju mērķis ir audzināt savus biedrus pēc dziļi izkoptām un gadiem spodrinātām tradīcijām. Jaunos biedrus iemāca uzvesties sabiedrībā, paust savu viedokli un to pamatot, nebaidīties no dzīves grūtībām un meklēt risinājumus ikkatrai dzīves problēmai. Korporācijās māca aizstāvēt savu godu paukojoties ar rapieriem, audzina īsteni studentiskā garā - dziedot sabiedrībā atzītas un populāras dziesmas.

Plašajā korporāciju klāstā, kas Latvijā ir ne mazums, izvēloties īsto korporāciju jāņem vērā tās devīzes un mērķi. Tomēr nav būtiski, kurā korporācijā tu esi. Tas, ka tu esi korporants tevi jau padara par īpašu.

Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte (LBTU) var lepoties ar divām, izteikti studentiskām korporācijām, kur apvienojas tikai studējošie puiši - Ventonia un Fraternitas Imantica.

 VENTONIA

VENTONIA dibināta 1917. gada 21. novembrī Tērbatā (Tartu). Devīze: Draugam, godam, taisnībai!

Tā ir akadēmiskajā mūža organizācijā sirms profesors, pieredzējis uzņēmējs, tikko darba gaitas sācis inženieris un jauns students viens otru uzrunā uz "Tu". Tas ir tāpēc, ka mēs esam kā brāļi, kurus vieno piederība universitātei un akadēmiskajai izglītībai. Mūsu pamatvērtības ir cieņa, gods un draudzība mūža garumā. Mēs esam studentu seno tradīciju glabātāji, Latvijas patrioti un mūs vieno dzimtenes mīlestība.

Studentu korporācijas Ventonia mērķi un uzdevumi cieši saistīti ar latviešu tautas izglītības un Latvijas valsts brīvības, tautas vienības garu un nemitīgu uzplaukumu. Izglītība, centība, draudzība un goda apziņa ir korporācijas darbības mērķu pamatā. Latviešu tautas brīvības cīņu piemiņa ir ne tikai svēts pienākums, tā izaug korporācijas nodarbībās - kopapziņas pausmē, Tautas kopības augsmē!

Nosaukums un krāsas simbolizē Ventas upi tādā izpratnē, ka līdzīgi Ventas straumei, kas savus ūdeņus atdod plašajai jūrai, veidojams un stiprināms mūsu gars Latvijas zemes un Latvijas tautas tālākai attīstībai un spēkam. Visgrūtākos Pirmā pasaules kara apstākļos daudzi Ventonias locekļi tika atrauti no dzimtenes sētas un tie izklīda pa Vakareiropu un Krieviju. Pēc Latvijas valsts nodibināšanās un Latvijas universitātes darbības uzsākšanas arī Ventonias darbība tika atjaunota. 1921. gadā Ventonias un Jumerias korporāciju locekļi apvienojās korporācijā Ventonia.

Krāsu nozīme: zils - lai cieši draugs pie drauga turas, balts - mūsu gods, zaļš - mēs ceram atrast pareizo ceļu uz cēlo un daiļo.

 FRATERNITAS IMANTICA

Dibināta: 1947. gada 18. februārī Pinebergā, Vācijā, pie Baltijas Universitātes
Darbība Latvijā sākta: 1990. gada 13. jūlijā, aktīvais konvents atjaunots 1997. gada 18. maijā
Krāsas: Sarkans - zelts - balts
Devīzes: Svešumā tēvzemei! Lai zobens nesarūs! Sciantiae, populo, patriae!

Uzņemšana - par Fraternitas Imantica biedru var kļūt vīrieša kārtas, latviešu tautības students, kas ir imatrikulējies kādā no Latvijas augstākām mācību iestādēm. Plašāk var uzzināt klikšķinot šeit.

Studentu korporācija Fraternitas Imantica ir akadēmiska mūžorganizācija, kas ir dibināta 1947.g. 18. februāri Pinebergā, Vācijā pie Baltijas universitātes un 1990.g. 13. jūlijā atjaunota pie Latvijas Lauksaimniecības universitātes. Aktīvais konvents savu darbību uzsāka 1997.g. 18.maijā. Krāsu garants – Selonija.

Liekas, ka nekur un nekad latviešu studentu korporācijas nav dibinātas tik grūtā situācijā kā Vācijā pēc otrā pasaules kara. Neraugoties uz nelabvēlīgiem dzīves apstākļiem, 20 BU studenti saskatīja vajadzību pēc slēgtas sabiedriskas organizācijas un svinīgā aktā, klātesot vairākiem agrāk dibināto korporāciju locekļiem, parakstīja F!I! dibināšanas solījumu, enerģiski uzsākot jaunās korporācijas izveidošanas procesu. Divarpus gados jaunuzņemtos locekļus iedalīja 6 coetos. Aktīvam konventam darbību izbeidzot pēc BU slēgšanas 1949. gada rudenī, imantiešu skaits bija 57.

Sekoja tālākās emigrācijas posms. Uz ārzemēm aizceļojušie imantieši, un arī veselības likstu dēļ Vācijā palikušie, sekmīgi atsāka dzīves gaitas un pārtrauktās studijas svešajās vidēs. Un nekavējoties tika atjaunota korporācijas darbība globālā mērogā – korespondences konventa un atsevišķu kopu ietvaros. Turpinājās jaunu locekļu uzņemšana un audzināšana: 40 gados imantiešu saimei pievienojās 114 studenti, kas tika ieskaitīti 34 coetos.73 no viņiem tika uzņemti ASV , no kuriem 52 nāca no Viskonsīnas.

Ar 1990. gada jūliju, kad uzņēma pirmo locekli Latvijā, sākās patreizējais darbības posms. Korporāciju akreditēja pie LBTU Jelgavā, tur tika iegādāts īpašums un atjaunots aktīvais konvents, un 1999. gadā nodibināta F!B! Latvijā līdz šim 31 coetā ir uzņemti 174 locekļi. Pagājušā gada beigās tur mita 69 filistri, 20 com!com! un 19 kr!kr! Tāpat kā 2 iepriekšējos darbības posmos, ir bijis nobirums, bet tas norāda, ka mūsu sastāvā prasām augstvērtīgu kvalitāti, nevis masveidīgu mērenību.

Fraternitas Imanticas mērķi ir pulcināt ap sevi latviešu tautības studentus, audzināt viņus īstā buršu garā vadoties no tām akadēmiskajām tradīcijām, kuras laika gaitā izkoptas un nostiprinājušās latviešu korporācijās, sniegt saviem locekļiem iespējamo morālo un materiālo atbalstu, atbalstīt un aizsargāt tos dzīvē, izveidot un nostiprināt to starpā īstu draudzību, izkopt savu locekļu nacionālo un sabiedrisko stāju, stiprināt goda prāta izpratni, pienākuma apziņu un vienprātību, kā arī audzināt viņus par cienīgiem latvju tautas darbiniekiem, kā arī kārtot un vadīt akadēmiskās jaunatnes sabiedrisko dzīvi.

 STUDENŠU KORPORĀCIJAS "VARAVĪKSNE"

STUDENŠU KORPORĀCIJAS "VARAVĪKSNE" ir viena no 12 studenšu korporācijām Latvijā, kas dibināta 1927. gada 25. novembrī, RīgāStudenšu korporācija "Varavīksne" kā slēgta akadēmiska mūža organizācija apvieno dažādu paaudžu, dažādu profesiju pārstāves, kuru personību šarms kopā veido neatkārtojamo Varavīksnes burvību: mēs esam ārstes, juristes, zinātnieces, skolotājas un vēl daudzu citu profesiju pārstāves, mēs priecājamies un svinam svētkus kopā, kā arī esam draudzīgs plecs grūtībās. Varavīksnē ikvienai tiek dota iespēja parādīt un pierādīt sevi organizējot pasākumus, piedaloties literārajos vakaros, spēlējot teātri, sportojot vai labi pavadot no mācībām un darba brīvo laiku. Varavīksnē tiek uzņemtas  latviešu studentes, kuras studē vai jau ir beigušas kādu no Latvijas augstākajām mācību iestādēm. 

Uzņemšana - Varavīksnē tiek uzņemtas  latviešu studentes, kuras studē Latvijas augstākajās izglītības iestādēs. Uzņemšana norisinās rudens un pavasara semestrī.

Krāsas: Zils- zelts- violets
Devīzes: "Darbam, dailei, vienībai!", "Vitam impendere vero!" (Dzīvi veltīt patiesībai).

 STUDENTU KORPORĀCIJA "ŠALKONE""

STUDENTU KORPORĀCIJA "ŠALKONE" ir nevalstiska organizācija, kas sevī ietver meža nozarē studējošos studentus un tās absolventus, kuri kādreiz ir darbojušies organizācijā. Organizācijas mērķis ir dot iespēju studentiem aktīvi sevi izpaust un pilnveidot sevi ārpus oficiālajiem universitātes pasākumiem gan tajos piedaloties, gan arī tos organizējot.

 LATVIJAS KRISTĪGĀ STUDENTU BRĀLĪBA"

LATVIJAS KRISTĪGĀ STUDENTU BRĀLĪBA (LKSB) ir studentu organizācija, kas Latvijā reģistrēta kā biedrība, kurai piešķirts sabiedriskā statusa labums. Septiņās Latvijas pilsētās ir studentu grupas, kas parasti ir studentu vadītas. LKSB darbojas jau 25 gadus.

Vārds brālība (angliski – fellowship) atspoguļo organizācijas būtību un vērtības daudz pilnīgāk kā citi iespējamie nosaukumi. Viens no sinonīmiem vārda “brālība” ir draudzības – tas ļoti lielā mērā atspoguļo attiecības, kas valda organizācijā. Brālības nozīme – kopība, draudzība, sirsnība un vienotība.