Pārlekt uz galveno saturu

Mācību un pētījumu saimniecība "Vecauce"

Vecauces pils

LBTU mācību un pētījumu saimniecībā "Vecauce" norisinās augstskolas pētnieku zinātniskie izmēģinājumi un studentu praktiskie darbi, ražošanas un mācību prakses lauksaimniecības zinātnēs.

Šobrīd saimniecība darbojas šādos virzienos:

1. Daudznozaru saimnieciskā ražošana - lopkopība, augkopība, biogāzes ražošana, augļkopība, mežizstrāde, kokapstrāde, galdniecība, pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem (transporta pakalpojumi, telpu īre banketiem un semināriem u.c., ēdināšanas pakalpojumi, komunālie pakalpojumi);

2. Studentu apmācība un konsultatīvā darbība;

3. Zinātniskā pētniecība.

SIA LBTU MPS "Vecaucē" kopš 1998. gada visu fakultāšu un specialitāšu studenti apgūst studiju kursu "Praktiskā lauku saimniecība". Pirmā kursa studenti 1. vai 2. semestrī iepazīstas ar saimniecības: vēsturi, pašreizējo raksturojumu un attīstības perspektīvām; ražošanas resursiem, augkopības, dārzkopības un lopkopības nozarēm un to raksturojumu; produkcijas ieguvi, pirmapstrādi un uzglabāšanu; palīgnozarēm – mehanizāciju, enerģētiku u.c.; ražošanas ēkām un iekārtām; netradicionālajām saimniekošanas formām un saimniecības stratēģisko, operatīvo un finanšu vadību.

MPS "Vecauce" dod iespēju LBTU studentiem, maģistrantiem un doktorantiem veikt pētījumus bakalaura, maģistra un doktora darbu izstrādei, kā arī nodrošina firmu pasūtījumu izpildi šķirnes , augu aizsardzības līdzekļu, minerālmēslu un audzēšanas tehnoloģiju izpētes izpildei.

Detalizēta informācija par MPS "Vecauce".