Pārlekt uz galveno saturu

Diplomi

Pēc sekmīgi apgūtas akreditētas studiju programmas LBTU absolventi saņem valsts atzītus augstāko izglītību apliecinošus dokumentus - diplomu un tā pielikumu latviešu un angļu valodā. Diploms, tā pielikums tiek sagatavots un izsniegts saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 202.

  DIPLOMA SAŅEMŠANA PĒC IZLAIDUMA

Ja diploms vai tā pielikums nav saņemts izlaidumā, tad tos var saņemt Studiju centrā, Jelgavas pilī, 178. telpā, tālr. 63005681, personīgi (uzrādot pasi vai identifikācijas karti) vai notariāli pilnvarota persona (iesniedzot pilnvaru un uzrādot pasi vai identifikācijas karti):

 • visu vasaru, iepriekš piezvanot, pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās darba laikā (pusdienlaiks plkst. 12.00 - 13.00), bet piektdienās līdz plkst. 16.00  vai vienojoties par vēlamo saņemšanas laiku pa tālruni  63005681);
 • visu nākamo studiju gadu - darba dienās darba laikā.

Ja diploms vai tā pielikums nav izņemts ilgāku laiku, tie tiek nodoti LBTU arhīvā, Jelgavas pilī, 95. telpā, tālr. 63005615.

  NOZAUDĒTI, BOJĀTI LBTU IZDOTIE IZGLĪTĪBAS DOKUMENTI

Ja LBTU izdotie izglītības dokumenti (diplomi, sekmju izraksti, diploma pielikumi u.c.) ir nozaudēti, ar tiem ir noticis negadījums un tos vairs nevar lietot, tad Jūs varat saņemt par maksu:

 1. to apstiprinātas kopijas LBTU arhīvā, Jelgavas pilī, 95. telpā, tālr. 63005620;
 2. dublikātu Studiju centrā, Jelgavas pilī, 178. telpā, tālr. 63005681, ik gadu līdz 30. aprīlim iesniedzot:
  • iesniegumu,
  • pases vai ID kartes kopiju,
  • dokumentu (ja tāds ir), kas apliecina diploma negadījuma (sadedzis, nozagts u.c.) faktu.

Saņemot diploma dublikātu, Studiju centrā jāuzrāda maksājuma uzdevums.

  IZZIŅAS PAR STUDIJU LAIKU VAI DARBA STĀŽU

Arhīvā iespējams saņemt dažādas izziņas par studiju laiku vai darba stāžu.:

 • Arhīva izziņas sagatavošana par studiju laiku vai darba stāžu LBTU - 6.00 EUR
 • Akadēmiskās izziņas sagatavošana (informācija par apgūto studiju programmu, apjomu kredītpunktos, studiju kursiem):
  • Ja izziņa nepieciešama par pirmajiem diviem kursiem - 8.00 EUR
  • Ja izziņa nepieciešama par visiem kursiem, sākot ar trešo - 10.00 EUR
 • Akadēmiskās izziņas sagatavošana, izdrukājot no LBTU IS programmas - 3.00 EUR

Sīkāks lietvedības maksas pakalpojumu klāsts apskatāms pielikumos.

  LBTU IZSNIEGTO DIPLOMU UN TO PIELIKUMU TULKOŠANA ANGĻU VALODĀ

Lai saņemtu diploma vai tā pielikuma tulkojumu angļu valodā, LBTU absolvents Studiju centrā (pilī, 178. telpā) iesniedz:

 • iesniegumu;
 • doktora diploma saņēmēji iesniegumā norāda sava promocijas darba tēmas nosaukumu angļu valodā;
 • diploma vai tā pielikuma kopiju latviešu valodā;
 • maksājuma uzdevumu par pakalpojumu. Maksājuma mērķis: par attiecīgās personas(vārds, uzvārds)diploma un/vai diploma pielikuma tulkojuma sagatavošanu.

Diploma vai tā pielikuma tulkojumu sagatavo piecu darba dienu laikā.

  REKVIZĪTI

Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte
Reģ. nr.: 90000041898
Banka: AS Swedbank
Swift kods: HABALV22
Norēķinu konts: LV08HABA0551041541190
Maksājuma mērķis:

 • ieņēmuma kods 14002, par attiecīgās personas (vārds, uzvārds) diploma tulkošanu angļu valodā vai diploma pielikuma tulkošanu angļu valodā
 • ieņēmuma kods 14002, par attiecīgās personas (vārds, uzvārds) diploma dublikāta izgatavošanu

Summa:

 • 15.00 EUR  - diploma dublikāta izgatavošana (personas dati ir pieejami LBTU IS, ja esi absolvējis sākot no 2005.gada)
 • 20.00 EUR  - diploma dublikāta izgatavošana (personas dati pieejami LBTU arhīvā)
 • 10.00 EUR  – diploma tulkošana
 • 20.00 EUR  – diploma pielikuma tulkošana