Pārlekt uz galveno saturu

Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs

2010. gadā valstī tika turpināts zinātnisko institūciju reorganizācijas process, kā rezultātā ar 2010. gada 1. septembri LAAPC savā īpašumā pārņēma Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte - LBTU (iepriekš Latvijas Lauksaimniecības universitāte - LLU). No 2010. gada 13. decembra LAAPC jaunā firma ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs".

Šobrīd zinātniskie pētījumi tiek veikti trīs grupās:

  • Nezāļu pētniecības grupa (vadītāja Zane Erdmane Mg. biol.);
  • Laukaugu patoloģijas grupa (vadītāja Olga Treikale, Dr. biol.);
  • Entomoloģijas un dārzkopības augu patoloģijas grupa (vadītāja Laura Ozoliņa-Pole, Mg. biol.).

LAAPC speciālisti veic pētījumus valsts finansētu projektu ietvaros, kā arī iesaistās starptautiskos pētnieciskos projektos. Liels darbs tiek veikts, izglītojot audzētājus lauku dienas, semināros, lekcijas, kā arī publicējot rakstus par pētījumos iegūtām atziņām republikāniskos lauksaimnieciska rakstura preses izdevumos.