Pārlekt uz galveno saturu

Stipendijas nosaukums Fakultāte Stipendijas apmērs mēnesī (EUR) Stipendiju skaits Nolikums Pieteikšanās termiņi Pieteikumu skaits Piešķiršanas komisijas sēdes diena
LBTU Studējošo pašpārvaldes stipendija IITF , LPTF , MVZF , VMF , ESAF 40 EUR 2 Stipendijas nolikums līdz 28.septembrim 0 nav noteikta
Alfrēda Seržāna stipendija LPTF 120 EUR 1 Stipendijas nolikums pieteikšanās noslēgusies 1 28.septembrī plkst. 9:30 234.teplā pilī
Jāņa Rūvalda stipendija IITF , LPTF , MVZF , VMF , ESAF 300 EUR 1 Stipendijas nolikums pieteikšanās noslēgusies 7 28.septembrī plkst. 14:00 182.telpa pilī
SIA "Peri" stipendija MVZF 100 EUR 1 Stipendijas nolikums pieteikšanās noslēgusies 7 nav noteikta
Latvijas Agronomu biedrības stipendija LPTF 145 EUR 1 Stipendijas nolikums pieteikšanās noslēgusies 2 septembrī
Vagneru ģimenes stipendija IITF , LPTF , MVZF , VMF 150 EUR 1 Stipendijas nolikums pieteikšanās noslēgusies 3 25.septembrī plkst. 15:00 191.telpa pilī
Latvi Dan Agro stipendija IITF , LPTF , VMF 240 EUR (pamatstudijās) un 300 EUR (maģistra) 2 Stipendijas nolikums pieteikšanās noslēgusies 2 nav noteikta
Jāņa Berga stipendija LPTF 182 EUR 1 Stipendijas nolikums līdz 15. septembrim - informācija fakultātes dekanātā
Jāņa Biķa stipendija MVZF 182 EUR 1 Stipendijas nolikums līdz 30.aprīlim - informācija fakultātes dekanātā
Artura Tramdaha stipendija MVZF 182 EUR 1 Stipendijas nolikums līdz 10. maijam - informācija fakultātes dekanātā
Pētera Delles stipendija LPTF 182 EUR 1 Stipendijas nolikums maijs - informācija fakultātes dekanātā
LBTU fakultāšu vārdiskā (piemiņas) stipendija LPTF 130 EUR 1 Stipendijas nolikums maijs - informācija fakultātes dekanātā
Jāņa Vanaga stipendija ESAF 182 EUR 1 Stipendijas nolikums līdz 30. aprīlim - informācija fakultātes dekanātā
Pētera Birkerta stipendija ESAF 182 EUR 1 Stipendijas nolikums aprīlis - informācija fakultātes dekanātā
Jāņa Čakstes stipendija ESAF , VMF , IITF , LPTF , MVZF 224 EUR 1 Stipendijas nolikums līdz 30. aprīlim - nav noteikta
Artūra un Ērikas Gerhardu stipendija IITF , LPTF , MVZF , VMF 200 EUR (uz visu studiju laiku) 1 Stipendijas nolikums pieteikšanās noslēgusies 5 lēmums pieņemts
Jāņa un Millijas Kāvušu stipendija IITF , LPTF , MVZF , VMF , ESAF 215 EUR vairākiem stipendiātiem Stipendijas nolikums rudens semestra laikā - nav noteikta
Mirdzas Oškalnes stipendija IITF , LPTF , MVZF , VMF , ESAF 1500 EUR (vienreizēja izmaksa) 1 Stipendijas nolikums maijā - nav noteikta
Kazimira Špoģa stipendija ESAF līdz 400 EUR (vienreizēja izmaksa) 2 Stipendijas nolikums pavasara semestrī - nav noteikta
Valsts finansētā stipendija ESAF , VMF , IITF , LPTF , MVZF 140 EUR (no 2022.gada janvāra) vairākiem stipendiātiem Stipendijas nolikums septembrī - informācija fakultātes dekanātā
Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas stipendija LPTF , MVZF , ESAF 500 EUR (vienreizēja izmaksa) 2 Stipendijas nolikums pavasara semestrī - nav noteikta
Profesores Baibas Rivžas jubilejas stipendijas ESAF 250 EUR (vienreizēja izmaksa) 1 Stipendijas nolikums jūnijs - nav noteikta
Sociālā stipendija "Studētgods" IITF , LPTF , MVZF , VMF , ESAF 175 EUR vairākiem stipendiātiem Stipendijas nolikums pieteikšanās noslēgusies - -
Arvīda Kalniņa stipendija MVZF 182 EUR 1 Stipendijas nolikums līdz 31. maijam savas fakultātes dekanātā - informācija fakultātes dekanātā
SIA "Meža birža" stipendija MVZF 200 EUR 1 Stipendijas nolikums pieteikšanās noslēgusies 5 lēmums pieņemts
Kārļa Ulmaņa stipendija ESAF , VMF , IITF , LPTF , MVZF 210 EUR līdz 4 Stipendijas nolikums līdz 31.martam - nav noteikta
Senāta stipendija ESAF , VMF , IITF , LPTF , MVZF 196 EUR 1 Stipendijas nolikums līdz 30. aprīlim - nav noteikta
Ludviga Kundziņa stipendija VMF 182 EUR 1 Stipendijas nolikums jūnijs - informācija fakultātes dekanātā
Alberta Krastiņa stipendija IITF 182 EUR 1 Stipendijas nolikums jūnijs - informācija fakultātes dekanātā
Oļģerta Ozola stipendija IITF 182 EUR 1 Stipendijas nolikums maijs - informācija fakultātes dekanātā
Paula Lejiņa stipendija LPTF 182 EUR 1 Stipendijas nolikums līdz 15. septembrim - informācija fakultātes dekanātā
  • IITF - Inženierzinātņu un informācijas tehnoloģiju fakultāte
  • MVZF - Meža un vides zinātņu fakultāte
  • ESAF - Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte
  • LPTF - Lauksaimniecības un pārtikas tehnoloģijas fakultāte
  • VMF - Veterinārmedicīnas fakultāte