Pārlekt uz galveno saturu

Stipendijas nosaukums Fakultāte Stipendijas apmērs mēnesī (EUR) Stipendiju skaits Nolikums Pieteikšanās termiņi Pieteikumu skaits Piešķiršanas komisijas sēdes diena
Jāņa un Millijas Kāvušu stipendija IITF , LPTF , MVZF , VMF , ESAF 215 EUR vairākiem stipendiātiem Stipendijas nolikums pavasra semestra laikā - nav noteikta
Profesores Baibas Rivžas jubilejas stipendijas ESAF 250 EUR (vienreizēja izmaksa) 1 Stipendijas nolikums pieteikšanās noslēgusies 4 19. jūnijā plkst. 16:00
Mirdzas Oškalnes stipendija IITF , LPTF , MVZF , VMF , ESAF 1500 EUR (vienreizēja izmaksa) 1 Stipendijas nolikums pagarināta līdz 16.jūnijam 3 19. jūnijā plkst. 10:00
Studentu korporācijas "Ventonia" stipendija IITF , LPTF , MVZF , VMF , ESAF 600 eiro (vienreizēja izmaksa) 1 Stipendijas nolikums no 4. līdz 30.jūnijam 0 augustā
Alberta Krastiņa stipendija IITF 182 EUR 1 Stipendijas nolikums jūnijs, savas faultātes dekanātā - informācija fakultātes dekanātā
Oļģerta Ozola stipendija IITF 182 EUR 1 Stipendijas nolikums maijs, savas faultātes dekanātā - informācija fakultātes dekanātā
Paula Lejiņa stipendija LPTF 182 EUR 1 Stipendijas nolikums līdz 15. jūnijam, savas faultātes dekanātā - informācija fakultātes dekanātā
Jāņa Berga stipendija LPTF 182 EUR 1 Stipendijas nolikums līdz 15. jūnijam, savas faultātes dekanātā - informācija fakultātes dekanātā
Jāņa Biķa stipendija MVZF 182 EUR 1 Stipendijas nolikums līdz 30.aprīlim, savas faultātes dekanātā - informācija fakultātes dekanātā
Artura Tramdaha stipendija MVZF 182 EUR 1 Stipendijas nolikums līdz 10. maijam, savas faultātes dekanātā - informācija fakultātes dekanātā
Pētera Delles stipendija LPTF 182 EUR 1 Stipendijas nolikums maijs, savas faultātes dekanātā - informācija fakultātes dekanātā
LBTU fakultāšu vārdiskā (piemiņas) stipendija LPTF 130 EUR 1 Stipendijas nolikums maijs - informācija fakultātes dekanātā
Jāņa Vanaga stipendija ESAF 182 EUR 1 Stipendijas nolikums līdz 30. aprīlim, savas faultātes dekanātā - informācija fakultātes dekanātā
Pētera Birkerta stipendija ESAF 182 EUR 1 Stipendijas nolikums aprīlis, savas faultātes dekanātā - informācija fakultātes dekanātā
Latvi Dan Agro stipendija IITF , LPTF , VMF 240 EUR (pamatstudijās) un 300 EUR (maģistra) 3 Stipendijas nolikums rudens semestrī - nav noteikta
Jāņa Čakstes stipendija IITF , LPTF , MVZF , VMF , ESAF 224 EUR 1 Stipendijas nolikums pieteikšanās noslēgusies 4 lēmums pieņemts
Arvīda Kalniņa stipendija MVZF 182 EUR 1 Stipendijas nolikums līdz 31. maijam, savas fakultātes dekanātā - informācija fakultātes dekanātā
Latvijas Agronomu biedrības stipendija LPTF 150 EUR 1 Stipendijas nolikums rudens semestrī - nav noteikta
Jāņa Rūvalda stipendija IITF , LPTF , MVZF , VMF , ESAF 300 EUR 1 Stipendijas nolikums rudens semestrī - nav noteikta
Kazimira Špoģa stipendija ESAF līdz 400 EUR (vienreizēja izmaksa) 2 Stipendijas nolikums pieteikšanās noslēgusies 1 lēmums pieņemts
Vagneru ģimenes stipendija IITF , LPTF , MVZF , VMF 150 EUR 1 Stipendijas nolikums rudens semestrī - nav noteikta
Valsts finansētā stipendija IITF , LPTF , MVZF , VMF , ESAF 140 EUR (no 2022. gada janvāra) vairākiem stipendiātiem Stipendijas nolikums līdz 2.februārim - informācija fakultātes dekanātā
LBTU Studējošo pašpārvaldes stipendija IITF , LPTF , MVZF , VMF , ESAF 40 EUR 2 Stipendijas nolikums rudens semestrī - nav noteikta
Alfrēda Seržāna stipendija LPTF 120 EUR 1 Stipendijas nolikums rudens semestrī - nav noteikta
SIA "Peri" stipendija MVZF 100 EUR 1 Stipendijas nolikums rudens semestrī - nav noteikta
Sociālā stipendija "Studētgods" IITF , LPTF , MVZF , VMF , ESAF 175 EUR vairākiem stipendiātiem Stipendijas nolikums no 1. līdz 20.februārim - -
SIA "Meža birža" stipendija MVZF 200 EUR 1 Stipendijas nolikums rudens semestrī - nav noteikta
Freedom Scholarships for LBTU students from Ukraine IITF , LPTF , MVZF , VMF , ESAF 300 eiro for several students Scholarships regulation september - nav noteikta
SIA "Scandagra Latvia" stipendija LPTF 500 EUR 5 Stipendijas nolikums pieteikšanās noslēgusies 3 lēmums pieņemts
Artūra un Ērikas Gerhardu stipendija IITF , LPTF , MVZF , VMF 200 EUR (uz visu studiju laiku) 1 Stipendijas nolikums no 1.-21.augustam - nav noteikta
Kārļa Ulmaņa stipendija IITF , LPTF , MVZF , VMF , ESAF 210 EUR līdz 4 Stipendijas nolikums pieteikšanās noslēgusies 5 lēmums pieņemts
Senāta stipendija IITF , LPTF , MVZF , VMF , ESAF 196 EUR 1 Stipendijas nolikums pieteikšanās noslēgusies 3 lēmums pieņemts
Ludviga Kundziņa stipendija VMF 182 EUR 1 Stipendijas nolikums jūnijs, savas faultātes dekanātā - informācija fakultātes dekanātā
  • IITF - Inženierzinātņu un informācijas tehnoloģiju fakultāte
  • MVZF - Meža un vides zinātņu fakultāte
  • ESAF - Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte
  • LPTF - Lauksaimniecības un pārtikas tehnoloģijas fakultāte
  • VMF - Veterinārmedicīnas fakultāte