Pārlekt uz galveno saturu

Jāņa Berga stipendija

Pieteikšanās termiņi
līdz 15. jūnijam, savas faultātes dekanātā
Stipendijas veids
LBTU vārdiskā stipendija
Fakultātes
Lauksaimniecības un pārtikas tehnoloģijas
Stipendijas apmērs mēnesī (EUR)
182 EUR
Stipendiju skaits
1
Stipendijas izmaksa
10 mēneši (1 studiju gads)
Stipendijas nolikums
Papildu informācija

Jānis Bergs (1836.-1928) ir diplomēts agronoms. Beidzis Rīgas Politehniskā Institūta Lauksaimniecības nodaļu. Agronomisko zinātņu pamatlicējs Latvijā. Izmēģinājumu saimniecības "Bērzmuiža" dibinātājs un vadītājs, bijušās Lauksaimniecības fakultātes (tagad Lauksaimniecības un pārtikas tehnoloģijas fakultāte) dibinātājs un dekāns, saimniecības "Vecauce" dibinātājs un direktors, profesors, Augkopības katedras vadītājs.

Jāņa Berga stipendiju var saņemt Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU) Lauksaimniecības un pārtikas tehnoloģijas fakultātes studenti, kuri veic pētniecisko darbu laukkopībā vai dārzkopībā.

Studējošais vari pretendēt uz šo stipendiju, ja ir 2. vai 3. kursa pilna laika par valsts budžetu studējošs pamatstudiju students un vidējā svērtā atzīme pēdējā semestrī nav zemāka par 7, kā arī studējošais ir uzrakstījis referātu par J. Berga dzīvi un sasniegumiem, obligāti piedalīšanās vismaz vienā zinātniskajā konferencē, kā arī aktīva sabiedriskā darbība.

Statuss
Neaktīvs
Pievienots 14/08/2017