Pārlekt uz galveno saturu

Pētera Birkerta stipendija

Pieteikšanās termiņi
aprīlis, savas faultātes dekanātā
Stipendijas veids
LBTU vārdiskā stipendija
Fakultātes
Ekonomikas un sabiedrības attīstības
Stipendijas apmērs mēnesī (EUR)
182 EUR
Stipendiju skaits
1
Stipendijas izmaksa
10 mēneši (1 studiju gads)
Stipendijas nolikums
Papildu informācija

Pēteris Birkerts (1881–1956) - ievērojams folklorists, psihologs, sociologs. Mācījies Baltijas skolotāju seminārā Kuldīgā (1897-1900). ASV studējis jurisprudenci, socioloģiju, filozofiju(1907 -1913). Lasījis lekcijas Smoļenskas valsts universitātē un Pedagoģiskajā institūtā (1918-1920). Kā mācībspēks darbojies Latvijā Tautas augstskolā(1920-1928), Jelgavas pedagoģiskā institūtā, Latvijas Universitātē, kur 1946. gadā ievēlēts par profesoru. Strādājis Latvijas ZA, kur vadījis Folkloras institūta Materiālu vākšanas un kārtošanas sektoru. P. Birkerts savā mūžā veicis nozīmīgus pētījumus folkloristikas, psiholoģijas, filozofijas un socioloģijas nozarēs. 1921. g. izdotajā darbā „ Zocioloģija ”, izmantojot daudzveidīgus avotus (Čikāgas skolas socioloģija, psiholoģija, sociāldemokrātiskā doma u.c.), sniedzis strukturētu sabiedrības traktējumu. P.Birkerts ir viens no socioloģijas terminoloģijas un populārzinātniskā stila veidotājiem Latvijā.

Pētera Birkerta stipendijai var pieteikties ESAF 2., 3. kursa pilna laika studenti un 1. kursa maģistranti. Studentam jābūt teicamām sekmēm, aktīvi jādarbojas sabiedriskajā darbībā, kā arī jābūt izstrādātam pētnieciskajam darbam par aktuālu socioloģijas tēmu, kas atspoguļotu P. Birkerta devumu izvēlētajai tēmai.

Statuss
Neaktīvs
Pievienots 14/08/2017