Pārlekt uz galveno saturu

Artūra un Ērikas Gerhardu stipendija

Pieteikšanās termiņi
no 1.-21.augustam
Stipendijas veids
LBTU Attīstības fonda stipendija
Fakultātes
Inženierzinātņu un informācijas tehnoloģiju
Lauksaimniecības un pārtikas tehnoloģijas
Meža un vides zinātņu
Veterinārmedicīnas
Stipendijas apmērs mēnesī (EUR)
200 EUR (uz visu studiju laiku)
Stipendiju skaits
1
Stipendijas izmaksa
10 mēneši (1 studiju gads)
Stipendijas nolikums
Papildu informācija

Stipendijas mecenāts ir Artūrs Gerhards (dzimis 1926.gada 17.jūnijā, Vecgulbenes pagastā miris 2014. gada 16. jūlijā St. Pēterburgā, Floridā).

Artūra un Ērikas Gerhardu stipendija dibināta un nolikums apstiprināts Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU) Attīstības fondā 2009. gada 16. oktobrī.

A. un Ē. Gerhardu stipendijai var pieteikties LBTU reflektanti, vidējo vispārējo vai vidējo speciālo izglītību ieguvušie jaunieši, kuri izvēlējušies studēt LBTU šādās pamatstudiju programmās:

 • Lauksaimniecība, Ainavu arhitektūra un plānošana, Būvniecība, Vide un ūdenssaimniecība, Zemes ierīcība un mērniecība, Lauksaimniecības inženierzinātne, Lietišķā enerģētika, Mašīnu projektēšana un ražošana, Kokapstrāde, Mežzinātne, Mežinženieris, Pārtikas produktu tehnoloģija, Pārtikas kvalitāte un inovācijas, Veterinārmedicīna.

Stipendijas konkurss norit divās kārtās:

     1. kārta: pieteikšanās elektroniski,

     2. kārta: pārrunas (tiek aicināti tikai tie pretendenti, kuri izpildījuši precīzi visus stipendijas nosacījumus).

Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti (dokumenti jāiesūta elektroniski attistibasfonds@lbtu.lv):

 1. Pieteikuma anketa (parakstīta un ieskanēta PDF formātā vai parakstīta ar e-parakstu);
 2. Dzīvesgājums (Curriculum Vitae) ar fotogrāfiju (word formātā);
 3. Divas līdz trīs rekomendācijas (ieskanētas PDF formātā) no:
  •  vidējās izglītības iestādes direktora vai klases audzinātājas,
  • ārpusskolas vai interešu izglītības iestādes par aktīvu sabiedrisko darbību,
  • zemnieku saimniecības vai kādas citas organizācijas, kurā aktīvi darbojaties,
  • vai arī Latvijas Daugavas Vanagu organizācijas rekomendācija, ja ir saistība ar šo organizāciju (piem., vecāku aktīva darbība organizācijā), tādējādi to uzskatot par priekšroku konkursā.
 4. Eseja kā Ingunai un Pēterim Ozoliem adresētu vēstuli, kurā sniegts īss apraksts par sevi, saviem studiju un nākotnes plāniem saistībā ar ieguldījumu Latvijas lauksaimniecībā, par motivāciju izvēlētās specialitātes apgūšanai (2-3 lpp.) (word formātā);
 5. Centralizēto eksāmenu sertifikāts (ieskanētu PDF formātā);
 6. Sekmju izraksts (ieskanētu PDF formātā).

Stipendijas saņemšanas laikā stipendiāts drīkst saņemt arī citas stipendijas.

Statuss
Neaktīvs
Pievienots 14/08/2017