Pārlekt uz galveno saturu

Jāņa Biķa stipendija

Pieteikšanās termiņi
līdz 30.aprīlim, savas faultātes dekanātā
Stipendijas veids
LBTU vārdiskā stipendija
Fakultātes
Meža un vides zinātņu
Stipendijas apmērs mēnesī (EUR)
182 EUR
Stipendiju skaits
1
Stipendijas izmaksa
10 mēneši
Stipendijas nolikums
Papildu informācija

Profesors Jānis Biķis (1897-1962) ir ievērojams Latvijas zinātnieks. Dzimis 25.10.1897. Valkas apriņķa Mālupes pagasta Tarvās. 1929.g. Beidzis LU Inženierzinātņu fakultāti ar izcilību, 1939.g. ieguvis inženierzinātņu doktora grādu. Profesors Jānis Biķis 1944.g. noorganizēja Jelgavas LA Mērniecības katedru un bija katedras vadītājs (1939-1944). No 1945.g. līdz 1950.g. prof. J.Biķis bija Mežsaimniecības un Mežtehnikas fak. dekāns. Bez tam prof. J.Biķis vienlaikus bija dekāns arī 1947.g. nodibinātajai Zemes ierīcības un 1948.g. nodibinātajai Hidromeliorācijas fakultātei. 1950. g. šīm abām fakultātēm izveidoja kopīgu dekanātu un prof. Jānis Biķis dekāna pienākumus pildīja līdz 1954.g. Pētījis precīzās nivelēšanas metodes, Zemes garozas vertikālo kustību ātrumu, kustības ietekmes prognozēšanu uz nivelēšanas tīkliem. Pieminot viņa mūža devumu, LLA 1990.gadā tika nodibināta Jāņa Biķa stipendija. Stipendija tiek piešķirta kopš 1990./1991. studiju gada.

Jāņa Biķa stipendijai var pieteikties valsts budžeta finansēti VBF studiju programmas Vide un ūdenssaimniecība  vai Zemes ierīcība studenti, kuri:

  • izceļas ar labām, teicamām un izcilām sekmēm inženierzinātņu studiju kursos, to skaitā ģeodēzijā vērtējumam jābūt vismaz 8 ballēm (ļoti labi);
  • veic pētniecisko darbu minētajās jomās;
  • ir aktīvi sabiedriskajā darbā.
Statuss
Neaktīvs
Pievienots 14/08/2017