Pārlekt uz galveno saturu

Paula Lejiņa stipendija

Pieteikšanās termiņi
līdz 15. jūnijam, savas faultātes dekanātā
Stipendijas veids
LBTU vārdiskā stipendija
Fakultātes
Lauksaimniecības un pārtikas tehnoloģijas
Stipendijas apmērs mēnesī (EUR)
182 EUR
Stipendiju skaits
1
Stipendijas izmaksa
10 mēneši
Stipendijas nolikums
Papildu informācija

Pauls Lejiņš (1883.-1959.) bija agronoms ar specializāciju lopkopībā. Beidzis Rīgas Politehniskā Institūta Lauksaimniecības fakultāti 1907. gadā, bet zinātņu grādu lopkopībā aizstāvejis 1932. gadā. Strādājis par skolotāju Jelgavas Zemkopības skolā (1909.-1914.) un vadījis mācību saimniecību Lustē. Vēlāk ilgstoši bijis prorektors Latvijas Universitātē, bet no 1939. gada līdz 1951. gadam Latvijas lauksaimniecības akadēmijas (LLA) docētājs, vienlaicīgi no 1946. gada vadījis arī Zinātņu akadēmijas Zootehnikas un zoohigiēnas institūtu. Viņš bija arī LLA mācību un pētījumu saimniecības "Rāmava" veidotājs. Zinātnes jomā viņam ir plaši pētījumi zirgkopībā, govkopībā, pētījis lopbarības ražošanas un izmantošanas problēmas.

Paula Lejiņa stipendijai var pretendēt 2. un 3. kursa Lauksaimniecības un pārtikas tehnoloģijas fakultātes pilna laika par valsts budžetu studējošs pamatstudiju students. Lai saņemtu stipendiju jāveic pētnieciskais darbs lopkopībā, vidējā svērtā atzīme nedrīkst būt zemāka par 7, kā arī stipendiāts ir uzrakstījis referātu par P. Lejiņa dzīvi un sasniegumiem, obligāts apmeklējums vismaz vienā no zinātniskajām konferencēm un jābūt aktīvai sabiedriskai darbībai LBTU.

Statuss
Neaktīvs
Pievienots 14/08/2017