Pārlekt uz galveno saturu
Atpakaļ pie saraksta

Darba piedāvājums!

Uzņēmuma nosaukums Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte (LBTU)
Vakance Rektora/es amats
Kontaktinformācija konkurss@lbtu.lv
Kur sūtīt CV konkurss@lbtu.lv
Aktuāli līdz 2024-01-31
Apraksts

Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte (LBTU) izsludina atklātu starptautisku konkursu uz rektora/es amatu

LBTU rektora amata pretendentiem/ēm izvirzītas šādas pamatprasības:

 • zinātnes doktora grāds LBTU stratēģiskās specializācijas jomās ietilpstošajās zinātnes nozarēs un/vai apakšnozarēs vai dabas zinātnēs;
 • nevainojama reputācija (t.i. nav iemesla pamatotām šaubām par pretendenta nevainojamu reputāciju un nav pierādījumu, kas liecinātu par pretējo);
 • ne mazāk kā piecu gadu darba pieredze vadošā amatā un pieredze vadošā amatā augstākās izglītības un zinātnes jomā uzskatāma par priekšrocību;
 • sasniegumi zinātnē un zinātnes vadībā, ko raksturo vismaz šādi pamata kritēriji:
  • privātā un/vai publiskā finansējuma piesaiste pētniecības un attīstības iniciatīvām, programmām vai projektiem;
  • pieredze pētniecības un attīstības iniciatīvu, programmu vai projektu izstrādāšanā un īstenošanā, un/vai to vadīšanā;
  • zinātniskās vai pētnieciskās pārstāvniecības pieredze starptautiskā līmenī (piemēram, ekspertu grupas, starptautiskas nozaru organizācijas, projektu vērtēšanas paneļi u.c.);
  • publikācijas starptautiski citējamos izdevumos.
 • valsts valodas un angļu valodas prasmes vismaz C1 līmenī.

LBTU rektora amata pretendentiem/ēm izvirzītas šādas papildprasības:

 • pieredze organizācijas stratēģiskajā, pārvaldības procesu un pārmaiņu vadībā;
 • orientācija uz attīstību, pozitīvu attiecību veidošana un uzturēšana, komandas vadīšana un stratēģiskais redzējums;
 • izpratne par augstākās izglītības iestāžu un zinātnes darbību regulējošiem normatīvajiem dokumentiem;
 • izpratne par Eiropas augstākās izglītības telpas attīstības tendencēm;
 • akadēmiskā darba pieredze.

Mēneša atalgojums (bruto) no 6455 EUR mēnesī.

Pieteikšanās process:

LBTU rektora amata pretendenti/es pieteikumu konkursam līdz 2024. gada 31. janvārim (ieskaitot) var iesniegt:

 • elektroniska dokumenta veidā, izmantojot drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: konkurss@lbtu.lv
 • nosūtot pa pastu vai iesniedzot klātienē, pašrocīgi parakstītu, ievietotu slēgtā aploksnē ar norādi "Nominācijas komisijai konkursam uz LBTU rektora amatu", LBTU Dokumentu pārvaldības daļā 197. kabinetā, Lielā iela 2, Jelgavā.

Rektora amata pretendenti/es pieteikumā iekļauj šādus dokumentus:

Rektora kompetenci nosaka Augstskolu likums. Atlases procedūra ir noteikta Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Rektora vēlēšanu nolikumā.

 


Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, adrese: Lielā iela 2, Jelgava.