Pārlekt uz galveno saturu

BŪVZINĀTNE

 ĪSUMĀ PAR PROGRAMMU

Studiju līmenis:
Doktora studiju programma

Studiju veids un ilgums:
Pilna laika studijas: 3 gadi (6 semestri)

Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija:
Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors (Ph.D.) inženierzinātnēs un tehnoloģijās

Programma akreditēta:
27.10.2028.

Studiju maksa semestrī:
Pilna laika studijās: 1400 eur

Valsts finansētās budžeta vietas: 2
Valsts stipendijas apmērs – 140 eur

Programmas apjoms:
120 kredītpunkti (KP) (180 ECTS), no kuriem 30 KP - teorētiskās studijas, 90 KP - zinātniski pētnieciskais darbs

Lekciju norises vieta:
Jelgava

Studiju programmas mērķis ir sagatavot vispusīgi izglītotus zinātniskos darbiniekus, pedagogus, uzņēmējus un pārvaldes darba speciālistus.

 PROGRAMMAS SATURS

Teorētiskās studijas:

 • apakšnozares vai apakšnozares virziena speckurss,
 • pētījumu metodoloģija,
 • pētījuma virziena speckurss,
 • profesionālās svešvalodas speckurss,
 • pētījumu plānošana un datu analīze.

Zinātniski pētnieciskais darbs:

 • pētniecība,
 • pētījumu rezultātu prezentēšana,
 • pētījumu rezultātu publicēšana, t.sk. kurss Zinātnisko rakstu sagatavošana,
 • promocijas darba sagatavošana un noformēšana.

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS

 • maģistra grāds vai tam pielīdzināta augstākā izglītība būvniecības jomā,
 • ja maģistra grāds iegūts citā inženierzinātņu nozarē, ir jānokārto iestājeksāmens doktora studijām izvēlētajā būvniecības un transporta inženierzinātņu apakšnozarē.

 KONTAKTINFORMĀCIJA

Programmas direktore
Profesore, Dr.sc.ing. Lilita Ozola
Būvniecības un kokapstrādes institūts
E-pasts: lilita.ozola@lbtu.lv
Tālrunis: 26516742

Meža un vides zinātņu fakultāte
Jelgava, Akadēmijas iela 19
Tālrunis: 63021619
E-pasts: mvzfdek@lbtu.lv

Pievienots 12/01/2021