Pārlekt uz galveno saturu

MEŽZINĀTNE

 ĪSUMĀ PAR PROGRAMMU

Studiju līmenis:
Doktora studiju programma

Studiju veids un ilgums:
Pilna laika studijas: 3 gadi (6 semestri)

Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija:
Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors (Ph.D.) lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnēs

Programma akreditēta:
15.12.2028.

Studiju maksa semestrī:
Pilna laika studijās: 1400 eur

Valsts finansētās budžeta vietas:
5
Valsts stipendijas apmērs – 140 eur

Programmas apjoms:
120 kredītpunkti (KP) (180 ECTS), no kuriem 30 KP - teorētiskās studijas, 90 KP - zinātniski pētnieciskais darbs

Lekciju norises vieta:
Jelgava

Studiju programmas mērķis ir sagatavot augstākās kvalifikācijas zinātniekus Mežzinātņu nozarē (apakšnozares: meža ekoloģija un mežkopība, meža ekonomika un politika, meža darbi un tehnoloģijas).
Apakšnozares: Meža ekoloģija un mežkopība, Meža ekonomika un politika, Meža darbi un tehnoloģijas.

 PROGRAMMAS SATURS

Teorētiskās studijas: 

  • apakšnozares vai apakšnozares virziena speckurss,
  • pētījumu metodoloģija,
  • pētījumu virziena speckurss,
  • profesionālās svešvalodas speckurss,
  • kurss Lietišķās daudzvari āciju metodes I un II.

Zinātniski pētnieciskais darbs:

  • pētniecība,
  • pētījumu rezultātu prezentēšana,
  • pētījumu rezultātu publicēšana, t.sk. kurss Zinātnisko rakstu sagatavošana.
  • promocijas darba izstrādāšana un noformēšana.

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS

  • maģistra grāds vai tam pielīdzināta augstākā izglītība mežzinātnē vai radniecīgā zinātnes apakšnozarē.

 KONTAKTINFORMĀCIJA

Programmas direktors
Profesors, Dr.silv. Āris Jansons
Mežsaimniecības institūts 
E-pasts: aris.jansons@silava.lv
Tālrunis: 29109529

Meža un vides zinātņu fakultāte
Jelgava, Akadēmijas iela 11, LV-3001
Telefons: 63021619
E-pasts: mvzfdek@lbtu.lv

Pievienots 12/01/2021