Pārlekt uz galveno saturu

PĀRTIKAS ZINĀTNE

 ĪSUMĀ PAR PROGRAMMU

Studiju līmenis:
Doktora studiju programma

Studiju veids un ilgums:
Pilna laika studijas: 3 gadi (6 semestri)

Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija:
Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors (Ph.D.) inženierzinātnēs un tehnoloģijās

Programma akreditēta:
15.12.2028.

Studiju maksa semestrī:
Pilna laika studijās: 1500 eur

Valsts finansētās budžeta vietas:
5
Valsts stipendijas apmērs – 140 eur

Programmas apjoms:
120 kredītpunkti (KP) (180 ECTS), no kuriem 30 KP - teorētiskās studijas, 90 KP - zinātniski pētnieciskais darbs

Lekciju norises vieta:
Jelgava

Studiju programmas mērķis ir sagatavot atbilstoša līmeņa speciālistus zinātnisko problēmu risināšanai, kas saistītas ar pārtikas produktu ražošanu un uztura pilnveidošanu un nodrošināt zinātniski pedagoģisko kadru nomaiņu Pārtikas tehnoloģijas fakultātē un citās zinātniskās iestādēs, kas saistītas ar zinātniski pētnieciskā darba virzienu šajā zinātņu nozarē.

 PROGRAMMAS SATURS

Teorētiskās studijas: 

  • apakšnozares vai apakšnozares virziena speckurss,
  • pētījumu metodoloģija (pārtikas zinātnē),
  • pētījumu virziena speckurss,
  • profesionālās svešvalodas speckurss.

Zinātniski pētnieciskais darbs:

  • pētniecība, t.sk. kursi Lietišķās daudzvariāciju metodes I un II, Zinātnisko rakstu sagatavošana,
  • pētījumu rezultātu prezentēšana,
  • pētījumu rezultātu publicēšana,
  • promocijas darba izstrādāšana un noformēšana.

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS

  • maģistra grāds pārtikas zinātnē vai tam pielīdzinātā izglītība,
  • pretendentiem, kuri maģistra grādu ir ieguvuši citā radniecīgā nozarē, ir jānokārto iestājeksāmens izvēlētājā zinātnes nozarē.

 KONTAKTINFORMĀCIJA

Programmas direktore
Profesore, Dr.sc.ing. Inga Ciproviča
Pārtikas institūts
E-pasts: inga.ciprovica@lbtu.lv

Lauksaimniecības un pārtikas tehnoloģijas fakultāte
Jelgava, Rīgas iela 22a
Tālrunis: 63005679
E-pasts: lptfdek@lbtu.lv

Pievienots 12/01/2021