Pārlekt uz galveno saturu

Vārds Uzvārds Sakārtot dilstošā secībā Tēma Topic Vadītajs
Laura Āboliņa Lāceņu Rubus chamaemorus pavairošanas un audzēšanas apstākļu izpēte izstrādātu kūdras purvu rekultivācijai Latvijā Study of cloudberry Rubus chamaemorus propagation and growing conditions for recultivation of extracted peat bogs in Latvia Dr. agr. Dace Siliņa; Dr. biol Andis Karlsons
Svetlana Aleksejeva Paniņu funkcionālo īpašību novērtējums Evaluation of buttermilk functional properties Dr. sc. ing. Inga Ciproviča; Laila Meija
Jūlija Aleksejeva MI izmantošana gudro māju sistēmu izstrāde Using AI in the smart home systems development Dr. sc. ing. Aleksejs Zacepins
Lāsma Aļeksējeva Zaļais publiskais iepirkums kā bioloģiskās pārtikas sistēmas elements Latvijā Green Public Procurement as an Element of the Organic Food System in Latvia Dr. oec. Modrīte Pelše
Kārlis Amatnieks Zema toksiskuma iekšdedzes motora darba procesa pilnveide, izmantojot ūdeņradi un tvaika piedevu Improving low toxicity internal combustion engines by using hydrogen and steam additives Dr. sc. ing. Aivars Birkavs; Dr. sc. ing. Ruslans Šmigins
Anna Andersone Smiltsērkšķu lignocelulozes biomasas bezatlikuma izmantošanas izpēte ilgtspējīgai multifunkcionālo produktu ražošanai Study of Sea Buckthorn Lignocellulosic Biomass Waste-Free Exploitation for Sustainable Production of Multifunctional Products Dr. sc. ing. Sarmīte Janceva; Dr. sc. ing. Uldis Spulle
Elizabete Andersone-Trēziņa Pākšaugi kā alternatīva ekstrudēto nūdeļu ieguvei Legumes as alternative for extruded noodles obtaining Dr. sc. ing. Tatjana Ķince
Līga Ansonska Āfrikas cūku mēra vīrusa infekcija mežacūku populācijā: koinfekciju un citu faktoru ietekme uz slimības patomorfoloģisko izpausmi epidēmijas apstākļos Pathology of naturally occurring African Swine Fever Virus infection in wild boar population: role of concurrent diseases in persistence of the virus in the wild Dr. med. vet. Ilze Matīse-Van Houtana; Dr. med. vet. Inga Pigiņka-Vjačeslavova
Venkata Siva Kumar Anumolu Prediction of behaviour of steel fibre reinforced concrete structures using nonlinear numerical analysis Prediction of behaviour of steel fibre reinforced concrete structures using nonlinear numerical analysis Dr. sc. ing. Ulvis Skadiņš
Anita Avena Latvijā komerciāli audzēto melnā plūškoka (Sambucus nigra) ogu izpēte Study of black elder berries (Sambucus nigra) grown commercially in Latvia Ph.D. Liene Ozola
Rolands Avišāns Atvērto datu pielietojuma iespējas precīzajā lauksaimniecībā Possibilities for the application of open data in precision agriculture Dr. sc. ing. Aleksejs Zacepins
Igors Babičs Interneta mārketings un tehnoloģijas uzņēmumu stratēģiskajā attīstībā Internet marketing and technologies in the strategic development of companies Dr. oec. Elita Jermolajeva
Andris Bačkurs Ūdeņraža energosistēmu pielietojums bioekonomikā Application of hydrogen energy systems in bioeconomy Dr. sc. ing. Aigars Laizāns
Lelde Bāra Lauku ainavtelpas transformācijas procesi 19.gs. beigas-21.gs. sākums The transformation process of rural landscape from the end of the 19th century - beginning of the 21st century Dr. arch. Aija Ziemeļniece
Ilona Beizītere Valsts atbalsta finanšu instrumentu vērtējums mikrouzņēmumu finansēšanā Assessment of Public Financial Support Instruments for Financing Micro-enterprises Dr. habil. oec. Baiba Rivža
Ita Bekerta Digitālā transformācija finanšu vadības procesos Digital transformation in financial management processes Dr. oec. Inguna Leibus
Alīna Beluško Bioaktīvie savienojumi mātes pienā un to saistība ar mātes uzturu Bioactive components in human milk and its association with maternal diet Dr. sc. ing. Inga Ciproviča
Andris Bērziņš Ekoloģiski draudzīgu siltumizolācijas materiālu izpēte no atjaunojošos rūpniecisko kultūru atliekām Investigation of eco-friendly thermal insulation materials from renewable industrial crops residuals Dr. sc. ing. Inese Fiļipova; Dr. sc. ing. Ramūnas Tupčiauskas
Agita Bičevska Zemnieku saimniecību tiesiskā statusa, uzskaites un nodokļu problemātiskie aspekti Latvijā Problematic aspects of legal status, accounting and taxation of farms in Latvia Dr. oec. Inguna Leibus
Miks Brinkmanis-Brimanis Līnijveida inženierbūves objekta ģeodēziskais pamatojums garām distancēm Geodetic Explanation of Lienar Engineering in Long Distances Dr. sc. ing. Armands Celms