Pārlekt uz galveno saturu

Erasmus+ KA1 (mācību mobilitāte augstākajā izglītībā)

Erasmus+ logo

LLU Erasmus ID kods: LV JELGAVA01

LLU Erasmus hartas numurs: 66005-EPP-1-2014-1-LV-EPPKA3-ECHE

Erasmus+ ir Eiropas Komisijas finansēta Eiropas Savienības (ES) programma izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā. Tā apvieno vienā programmā līdzšinējās ES atbalsta programmas (Erasmus, Comenius, Grundtvig, Leonardo da Vinci, Erasmus Mundus, Tempus u.c.). Pirmo reizi Erasmus+ piedāvās ES atbalstu arī sporta jomā, jo īpaši tautas sporta jomā. Programma ilgs no 2014. līdz 2020. gadam.


Sadarbības valstis:

Erasmus+ programmas valstis – kopā 29:

  • ES 26 dalībvalstis – Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Lielbritānija, Lietuva, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija;
  • 2 Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) dalībvalstis – Islande, Norvēģija;
  • 1 ES kandidātvalsti – Turcija.

Programmā drīkst piedalīties arī t.s. Erasmus+ partnervalstis. Erasmus+ partnervalstis dažādās aktivitātēs var atšķirties - skatīt Erasmus+ programmas vadlīnijās atbilstošo partnervalstu uzskaitījumu pie katras aktivitātes.


Par programmas īstenošanu Latvijā ir atbildīga Izglītības un zinātnes ministrija, savukārt programmas ieviešanu nodrošina Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

LLU Starptautiskās sadarbības centrs administrē LLU Mācību mobilitāti saistībā ar Erasmus+ programmas Pamatdarbību Nr. 1 Mācību mobilitāte augstākajā izglītībā (KA1). Mācību mobilitāte ļauj LLU studentiem, akadēmiskajam personālam, darbiniekiem doties uz kādu no Erasmus+ partner/programvalsti, lai mācītos, padziļinātu savu profesionalitāti un iegūtu jaunu akadēmisko, profesionālo un dzīves pieredzi.

KA1 Mācību mobilitātes veidi:

Studējošo mobilitāte

Personāla mobilitāte

Studijas (SMS)/ Student Mobility for Studies

Prakse (SMP)/ Student Mobility for Traineeships /(Work Placement)

Mācībspēku mobilitāte (STA)/ Staff Mobility for Teaching

Personāla pieredzes apmaiņas un apmācības mobilitāte (STT)/ Staff Mobility for Training

Erasmus+ Mācību mobilitāte iespējama tikai uz tām augstskolām, ar kurām LLU noslēgts divpusējās sadarbības līgums. Ar LLU sadarbības augstskolu sarakstu var lejuplādēt šeit.

Vairāk informācijas par Erasmus+ KA1 mācību mobilitāti Starptautiskās sadarbības centrā, Jelgavas pils 195. telpā. Smelties iedvesmu vari, lasot LLU studentu/darbinieku pieredzes stāstus.


Vairāk informācijas par Erasmus+: