Pārlekt uz galveno saturu

Informācijas tehnoloģijas

Galvenās LBTU un uzņēmēju sadarbības jomas, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas:
  • informācijas tehnoloģijas (bioloģisko sistēmu izmantošana).
Piedāvātās tēmas Konsultanti E-pasts
IT risinājumu izstrāde Precīzas biškopības realizācijai (temperatūras, svara mērījumi bišu saimēm) Dr. sc. ing. Aleksejs Zacepins
Arduino un Raspbery Pi bāzēto risinājumu izstrāde lauksaimniecībai, vides parametru mērīšanai, procesu uzraudzībai
IT risinājumu izstrāde datu savākšanai un apstrādei
Matemātisko modeļu sastādīšana, procesu modelēšana un simulēšana
Informācijas sistēmu starpkulturālās lietojamības novērtēšana Dr. sc. ing. Gatis Vītols
Acu kustību izsekošanas mērījumi programmatūras lietojamības novērtēšanā
Starpplatformu lietojamības testēšana mobilajiem lietojumiem