Pārlekt uz galveno saturu

Izsoles

Par Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Lauksaimniecības fakultātes Mācību un pētījumu saimniecības "Pēterlauki"
automobiļa kravas - pašizgāzēja MERCEDES BENZ 1844, valsts reģistrācijas Nr. GM 3657, 1996., pārdošanu

Objekta raksturojums - automobilis kravas – pašizgāzējs MERCEDES BENZ 1844, ar valsts reģistrācijas Nr. GM 3567, identifikācijas Nr. WDB6554361K204696, reģistrācijas apliecības Nr. AE 0300381. Automobilis nav uzrādīts CSDD tehniskajai apskatei kopš 2020. gada 18. septembra. Motors nedarbojās. Liela daļa konstrukcijas ar rūsēšanas pazīmēm dažādās šī procesa stadijās. Vizuālais stāvoklis liecina par iespējamiem būtiskiem izdevumiem, kuri nepieciešami šī automobiļa tehniskā stāvokļa nodrošināšanai atbilstoši 2017. gada 30. maija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 295 "Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa"

Izsoles veids – rakstiska izsole

Nosacītā cena - EUR 1530,00 (viens tūkstotis pieci simti trīsdesmit euro 00 centi) bez PVN

Pieteikums jānosūta vēstulē pa pastu vai jāiesniedz personīgi LBTU (Jelgavas pilī), Lielā ielā 2, Jelgavā, Dokumentu pārvaldības daļā, 197. kab. līdz 2023. gada 2. janvāra plkst. 16.00. Saņemtie pieteikumi tiek reģistrēti to saņemšanas secībā. Elektroniski parakstītu pieteikumu līdz šajā punktā noteiktajam termiņam var nosūtīt uz LBTU oficiālo e-pastu: edokuments@lbtu.lv.

Papildus informāciju un skaidrojumus par izsoles noteikumiem pretendenti var saņemt, iesniedzot rakstisku pieprasījumu LBTU Dokumentu pārvaldības daļā, Lielā ielā 2, Jelgava, 197. kabinetā ar norādi LBTU kustamas mantas pārdošanas komisijas priekšsēdētājai D. Krecu vai nosūtot uz LBTU oficiālo e-pastu: edokuments@lbtu.lv.

Izsoles nolikums

Pircēja pieteikums izsolei