Pārlekt uz galveno saturu

Vadība Administrācija Fakultātes Dienesta viesnīcas
Vadība
Irina Arhipova
Zinātņu prorektore
Rektorāts
63027066
Ilze Beitāne
Studiju prorektore
Rektorāts
28679855
Ziedonis Helvigs
Finanšu prorektors
Rektorāts
29266936
Irina Pilvere
Rektore
Rektorāts
63022584
Administrācija
Santa Barsukova
Galvenā grāmatvede
Resursu uzskaites centrs
63080709
Eilita Bērziņa
Bibliotēkas nodaļas vadītāja
Fundamentālā bibliotēka
63005695
Lana Janmere
Komunikācijas un mārketinga centra vadītājas p.i.
Komunikācijas un mārketinga centrs
63005718; 20360903
Edmunds Korzunovs
It un zinātniskā aprīkojuma centra vadītājs
IT un zinātniskā aprīkojuma centrs
26322644
Ginta Linīte
Muzeja vadītāja
Komunikācijas un mārketinga centrs
63005617
Aleksejs Nipers
Administratīvā centra vadītājs
Administratīvais centrs
63022584
Mārtiņš Šabovics
Starptautiskās sadarbības centra vadītājs
Starptautiskās sadarbības centrs
63005684; 25442339
Sandra Sproģe
Studiju centra vadītāja
Studiju centrs
63005681
Ilvita Švāne
Mūžizglītības centra vadītāja
Mūžizglītības centrs
63005715; 26340144
Dace Vērdiņa
Personāldaļas vadītāja
Personāldaļa
63005697
Zane Vītoliņa
Zinātnes un projektu attīstības centra vadītāja
Zinātnes un projektu attīstības centrs
63021041; 63005685
Fakultātes
Dekanāts
Inženierzinātņu un informācijas tehnoloģiju fakultāte
63005705; 26427747
Dekanāts
Meža un vides zinātņu fakultāte
63021619; 63021413
Dekanāts
Veterinārmedicīnas fakultāte
63024662
Dekanāts
Lauksaimniecības un pārtikas tehnoloģijas fakultāte
63005679
Dekanāts
Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte
63020248
Dienesta viesnīcas
Rudīte Blekte
Pārvaldniece (9.,10.d.v.)
9. dienesta viesnīca
29155059
Vanda Karlinska
Pārvaldniece
6. un 8. dienesta viesnīca
25419650
Lilita Linberga
Pārvaldnieka vietniece
10. dienesta viesnīca
28356694
Mairita Rituma
Pārvaldnieka vietniece
6. un 8. dienesta viesnīca
26660281