Pārlekt uz galveno saturu

Lauksaimniecība

Galvenās LBTU un uzņēmēju sadarbības jomas, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas:
  • lauksaimniecība un agrobiotehnoloģijas;
  • modernās lopkopības tehnoloģijas.
Piedāvātās tēmas Konsultanti E-pasts
Proteīna bagātu augu (lucerna, austrumu galega, āboliņi) audzēšanas tehnoloģijas, ražība un barotājvērtība Dr.agr. Aleksandrs Adamovičs
Augstproduktīvu zālāju zelmeņa veidošana. Pļavu un ganību izmantošana, mēslošana, kopšana, dabisko zālāju uzlabošana. Zāles lopbarības ražošanas tehnoloģijas un kvalitātes uzlabošana
Stiebrzāļu un tauriņziežu sēklaudzēšana
Bioenerģētika, alternatīvie energoresursi
Miežu, rudzu, tritikāles, kartupeļu selekcija, kailgraudu miežu izmantošana lopbarībai, selekcijas procesa optimizācija bioloģiskajai lauksaimniecībai Dr.agr. Arta Kronberga
Aromātisko un ārstniecības augu audzēšanas tehnoloģijas
Laukaugu ražošanas paņēmienu pilnveide (labības, pākšaugi, rapsis) Dr.agr. Dzidra Kreišmane
Lopbarības (lucerna, kukurūza) ražošana tīrumos
Kukurūzas (Zea mays L.) produktivitāti un lopbarības kvalitāti noteicošie agroekoloģiskie faktori
Laukaugu ražošanas paņēmienu pilnveide (labības, pākšaugi, rapsis) Dr.agr. Zinta Gaile
Lopbarības (lucerna, kukurūza) ražošana tīrumos
Kukurūzas (Zea mays L.) produktivitāti un lopbarības kvalitāti noteicošie agroekoloģiskie faktori
Lauksaimniecības un pārtikas produktu virzība tirgū Dr.oec. Inguna Gulbe
Lauksaimniecības un pārtikas produktu tirgus attīstības perspektīvas
Dažādu laukaugu sugu šķirnes izvēles nosacījumi, to piemērotība Latvijas agroklimatiskajiem apstākļiem Mg. agr. Anda Rūtenberga-Āva
Šķirnes nozīme augstu ražu sasniegšanai
Sēklas materiāla nozīme lauksaimnieciskajā ražošanā
Kā sasniegt augstas kartupeļu ražas
Kartupeļu audzēšana pārstrādei - čipsos, cietes ražošanai
Kartupeļi bioloģiskajā audzēšanas sistēmā
Laukaugu augšana un attīstība, ražas struktūrelementu veidošanās sējumā Mg. agr. Madara Darguža
Augsnes apstrādes veida un augu maiņas ietekme uz ziemas kviešu ražas veidošanos
Augsnes fizikālmehāniskās īpašības, mālu minerālais sastāvs, augsnes organiskais ogleklis, sapropeļa sastāvs un dehidratācija Dr. ģeol. Ilze Vircava
Augsnes diagnostika, klasifikācija, informācijas starptautiskie standarti. Mēslošanas darbu agroekoloģiskais novērtējums Dr.habil.agr. Aldis Kārkliņš
Augsnes un modificēto substrātu fizikālo un ķīmisko īpašību novērtējums. Agrotehniskie pētījumi dārzkopībā
Kultūraugu mēslošana un barības elementu aprite mēslošanas sistēmā Mg.agr. Adrija Dorbe
Mēslošanas un kaļķošanas jautājumi
Mēslošanas un kaļķošanas jautājumi Dr.agr. Roberts Vucāns
Augsnes izpēte un analīzes Mg. agr. Ieva Erdberga
Zemstikla kultūraugu vides faktoru regulēšana, izvērtējums
Precīzās laukkopības tehnoloģijas Dr.agr. Gundega Putniece
Nezāles, to bioloģiskās īpašības nezāļu ierobežošana
Svaigu dārzeņu un savvaļas augu (nezāļu) kvalitātes novērtēšana Dr. sc. ing. Ingrīda Augšpole
Ogulāju (tai skaitā retāk audzēto, piem., zelta jāņogas u.c.) stādījumu ierīkošana, kopšana, šķirņu izvēle un ražas kvalitāte Dr.agr. Kaspars Kampuss
Krūmmelleņu un lielogu dzērveņu (un citu skābu augsni prasošu augu) stādījumu ierīkošana, audzēšanas tehnoloģijas, stādījumu kopšana, šķirņu izvēle, ražas kvalitāte, augu pavairošana Dr. agr. Dace Siliņa
Augļu koku audzēšanas tehnoloģijas, stādījumu ierīkošana, šķirņu un potcelmu izvēle u.c. Dr.agr. Ilze Grāvīte
Augļkoku un ogulāju pavairošanas metodes
Aromātisko un ārstniecības augu stādījumu ierīkošana, kopšana, pavairošana. Ģenētiskie resursi. Videi draudzīgas un efektīvas dārzeņu audzēšanas tehnoloģijas atklātā laukā un segtajās platībās Mg. agr. Irina Sivicka
Ķiploku audzēšana (kloni, šķirnes, audzēšanas tehnoloģijas u.c.) Mg. agr. Imants Missa
Fizioloģiski aktīvie savienojumi augkopībā, augu pavairošana Dr.biol. Ina Alsiņa
Sēņu un tām līdzīgo organismu ierosinātās augu slimības Dr.agr. Gunita Bimšteine, Dr. biol. Biruta Bankina, Jānis Kaņeps , ,
Kultūraugu kaitēkļi un derīgie kukaiņi Dr. agr. Jānis Gailis
Dzīvnieku ģenētika, audzēšana. Piena lopkopība Dr.agr. Daina Jonkus
Piena un gaļas govkopība. Aitkopība Dr.agr. Daina Kairiša
Dzīvnieku ēdināšana, barības devu sastādīšana. Govju un cūku ēdināšana Dr.agr. Lilija Degola
Dzīvnieku ēdināšana, barības devu sastādīšana. Putnkopība Dr.agr. Aiga Nolberga-Trūpa
Piena lopkopība Dr.agr. Diāna Ruska
Bioloģiskā lopkopība. Dzīvnieku ēdināšana Mg.agr. Elita Aplociņa
Govju turēšanas tehnoloģijas Mg.agr. Indra Eihvalde
Lopkopība, piena un gaļas govkopība Mg.agr. Lāsma Cielava
Aitkopība, putnkopība Mg.agr. Dace Bārzdiņa
Zirgu šķirnes, zirgu audzēšana Mg.agr. Laine Orbidāne
Jātnieku sports