Pārlekt uz galveno saturu

LLU patenti - 2020

Attēla autors: No LLU arhīva

Nr.p.k

Izgudrojuma nosaukums

Izgudrotāji

Patenta Nr.

1.

Veģetāro pupiņu pastēšu ražošanas paņēmiens

Asnate Ķirse, Daina Kārkliņa

LV 14705

2.

Apdares akustiskā plātne un tās izgatavošanas paņēmiens

Juris Skujāns, Raitis Brencis, Andris Šteinerts, Edmunds Korzunovs, Kristaps Puļķis

LV 15085

3.

Pārtikas produktu ražošanas paņēmiens

Andrey Andreyevich Gorbatovsky

LV 15319

4.

Liofolizēta ēšanai gatava produkta gatavošanas metode

Emīls Stočka, Mārtiņš Ruciņš, Imants Skrupskis, Anita Blija

LV 14891

5.

Metode termoplastiskā betona ražošanai

(Способ получения термопластбетона (варианты))

Валтерс Янис, Гринфелде Инга, Гусаревс Игорс, Лякмундс Леонидс, Файтельсонс Викторс

 

Valters Jānis, Grīnfelde Inga, Gusarevs Igors, Lakmunds Leonīds, Faitelsons Viktors

RU 2481290

6.

Ierīce bioetanola pussausai kongruentai dehidrācijai

 (Device for semi-dry congruent dehydration of bioethanol)

Gunārs Brēmers

EP2524722

7.

Metode un ierīce ūdens atdalīšanai no bioetanola ar kombinētu adsorbciju un destilāciju

 (Method and device for removing water from bioethanol by combined adsorption and destillation)

Gunārs Brēmers, Anita Blija, Arnolds Šķēle, Gints Birzietis, Aleksejs Danilēvičs

EP2316549

8.

Cūku barības piedeva pret antibiotikām rezistentu e.coli mikroorganismu profilaksei

 (Pig feed additive for prophylaxis of antibiotic-resistant e.coli microorganisms)

Anda Valdovska, Daiga Gāliņa

PCT/IB2018055095

9.

Asinhronā elektrodzinēja tinumu temperatūras aizsardzība ar kļūdas kompensāciju

Andris Šnīders, Aleksejs Gedzurs

LV 15090

10.

Pelnu savākšanas un izvades priekškamera cietās biomasas apkures degļiem

Valdis Kleinbergs, Gunārs Vērdiņš

LV 15099

11.

Pārvietojams priekšslaukšanas laukuma ierobežotājs

Juris Priekulis, Māris Mangalis, Dzintars Jaundžeikars

LV 15170

12.

Kartupeļu čipsu ar samazinātu tauku saturu gatavošanas paņēmiens

Solvita Kampuse, Tatjana Rakčejeva, Kristaps Siljānis

LV 14882

13.

Ierīce metāna ražošanai anaerobās fermentācijas procesā no sausas biomasas

Vilis Dubrovskis, Eduards Zabarovskis, Vladimirs Koteļeņecs

LV 14665

14.

Cietās biomasas apkures deglis ar rotējošu degkameru

Valdis Kleinbergs

LV 14651

15.

Ierīce gaisa sildīšanai ar saules enerģiju

Semjons Ivanovs, Ilze Pelēce, Henriks Putāns, Imants Ziemelis, Algirdas Jasinskas, Liene Kanceviča

LV 15142

16.

Kēksu ar topinambūra pulvera piedevām ražošanas paņēmiens

Ilga Gedrovica, Daina Kārkliņa

LV 14511

17.

Sapropeļa ieguves iekārtas ieplūdes mezgls

Roberts Vanags, Daina Kanaška

LV 15271

18.

Cietās biomasas apkures deglis ar biomasas gazifikāciju un vienmērīgu izkliedi degšanas kamerā

Valdis Kleinbergs, Gunārs Vērdiņš

LV 14911

19.

Vertikālās ass vēja turbīnas spārnu stiprinājuma skava ar aptveršanas principu

Toms Komass, Andris Šnīders

LV 14910

20.

Apdares akustiskā plātne un tās izgatavošanas paņēmiens

Juris Skujāns, Ilmārs Preikšs, Ruta Millere, Kristaps Puļķis, Andris Šteinerts

LV 14909

21.

Ar saules enerģiju apsildāms gaisa pievades kanāls graudu vēdināšanai

Jānis Palabinskis, Aivars Āboltiņš

LV 14886

22.

Tvaika katla invariantā vadības sistēma

Andris Šnīders, Toms Komass

LV 14640

23.

Sistēma telpu koģeneratīvai elektriskai apsildei

Jānis Fridrihsons, Aldis Lojāns, Ina Alsiņa, Ainārs Galiņš

LV 14638

24.

Pākšaugu miltu izmantošanas paņēmiens vārīto desu ražošanas tehnoloģijā

Ilze Grāmatiņa, Evita Straumīte, Jeļena Zagorska

LV 14630

 

Pievienots 25/02/2022