Pārlekt uz galveno saturu

AINAVU ARHITEKTŪRA UN PLĀNOŠANA

 ĪSUMĀ PAR PROGRAMMU

PIETEIKŠANĀS STUDIJĀM NOTIEK JANVĀRĪ

Studiju līmenis:
Profesionālā maģistra studiju programma

Studiju veids un ilgums:
Pilna laika studijas: 2 gadi (4 semestri) vai 1 gads (2 semestri)

Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija:
Profesionālais maģistra grāds ainavu arhitektūrā (Mg.arch.) un ainavu arhitekta kvalifikācija vai profesionālais maģistra grāds ainavu arhitektūrā

Programma akreditēta:
27.10.2028.

Studiju maksa semestrī:
Pilna laika studijās: 1500 eur

Valsts finansētās budžeta vietas:
15

Prakse:
Ir

Lekciju norises vieta un dienas:
Jelgava - ceturtdienas un sestdienas

Ainavu arhitektūra un plānošana

Vieda teritoriju plānošana ir mūsdienīgas pilsētas un lauku attīstības pamatā. Ainavu arhitekta jeb ainavu inženiera darbs ieņem nozīmīgu lomu šajā procesā, sākot ar reģionālas un lokālas ainavas, publiskās un privātās ārtelpas izpēti, beidzot ar teritorijas attīstības plānošanu, ainavu saglabāšanu, atjaunošanu un pārvaldību. 

 KO TU IEGŪSI?

Studiju programmas mērķis ir nodrošināt studējošos ar profesionālo zināšanu un prasmju kopumu, kas nepieciešams, lai uzsāktu praktisko darbību ainavu arhitektūras jomā. Kā speciālistiem, kas ir spējīgi patstāvīgi vai darba grupās veikt ainavu, publisko un privāto ārtelpu labiekārtojuma un apstādījumu izpēti, analīzi, attīstības plānošanu, saglabāšanu, atjaunošanu un pārvaldīšanu. Maģistra līmeņa zināšanu ieguvi nodrošina studiju programmas saturs, kas paredz apgūt teorētiskos un nozares studiju kursus, apgūt pētnieciskā darba pamatus, pētījumu metodoloģiju; iegūt nepieciešamās praktiskās zināšanas un prasmes praksē. Apgūtās teorētiskās un profesionālās zināšanas un praktiskās iemaņas atspoguļot maģistra darbā.

 KARJERAS IESPĒJAS?

Ainavu arhitekti ir augstas kvalifikācijas inženieri zinātniskam, profesionālam un pedagoģiskam, kā arī vadošam darbam ainavu arhitektūras un plānošanas nozarē, kuri iegūtās zināšanas izmanto, risinot ainavas ekoloģiskās, estētiskās un sociālās problēmas kultūras un dabas mantojuma saglabāšanā un ainavas ilgtspējības nodrošināšanā.

Studiju programmas absolventi:

  • spēj izprast kultūrvēsturiskās ainavas un dabas mantojuma nozīmi tautsaimniecības attīstībā;
  • spēj izstrādāt vadlīnijas, metodiku, rekomendācijas ainavu pārvaldībai, aizsardzībai, saglabāšanai un atjaunošanai;
  • spēj risināt nozares zinātnes un prakses problēmas konsultatīvās un projektēšanas iestādēs un uzņēmumos, valsts un pašvaldību institūcijās;
  • prot iegūtās akadēmiskās zināšanas pielietot, risinot ainavas ekoloģiskās, estētiskās un sociālās problēmas kultūras un dabas mantojuma saglabāšanā un ainavas ilgtspējības nodrošināšanā; 
  • prot organizēt darba procesu sadarbībā ar saistīto nozaru speciālistiem, plānot un vadīt darbu, strādāt darba grupā saskaņā ar projekta izstrādes laika grafiku.

 STUDIJU PLĀNS

Pirmajā studiju gadā apgūsi lielmēroga plānošanu, izstrādājot kursa projektu "Teritorijas attīstības plānošana", un gūsi zināšanas par teritorijas plānošanas procesiem Latvijā un normatīvo bāzi, bet "Industriālo teritoriju projektēšanā" izpratīsi ainavas revitalizācijas metodes un degradēto teritoriju atjaunošanas principus, plānošanas aspektus. Viens no studiju kursiem paredzēts kā tematiskā plāna izstrāde, kas ir ainavu arhitekta kompetences jautājums, izstrādājot apdzīvotas vietas apstādījumu koncepciju. Pirmā studiju gada rudens semestrī būs ražošanas prakse uzņēmumā, kurā iegūsi praksē balstītas zināšanas un apgūsi projektēšanas un ierīkošanas specifiku Latvijas tirgū.

Otrais studiju gads orientēts uz zinātnisko pētījumu pamatu apgūšanu. Iepazīsies ar mūsdienu “Ainavu arhitektūras teoriju” – kādi pētnieki darbojas mūsdienās un kuru pētījumi deva lielāku ieguldījumu ainavu arhitektūras nozares attīstībai un ainavu pētniecībai. Papildus tam apgūsi pētniecībā izmantojamas metodes, datu vākšanas un apstrādes metodes, kā arī izstrādāsi savas ainavas izpētes matricas un izmēģināsi tās pētniecības praksē kopā ar mācībspēkiem, dodoties ekspedīcijās. Mūsdienu plānošana nav iedomājama bez ilgtspējīgas ainavu attīstības principiem, ko apgūsi no dažādiem aspektiem, un iepazīsies ar jaunākajiem ainavu plānošanas konceptiem. Otrā studiju gada noslēgumā izstrādāsi maģistra darbu.

VISI STUDIJU KURSI

 MEŽA UN VIDES ZINĀTŅU FAKULTĀTES VIRTUĀLĀ TŪRE AR EMĪLU BALCERI

 

 ABSOLVENTES STĀSTS PAR STUDIJU PROGRAMMU

Afiša

 IESKATS NOZARĒ UN FAKULTĀTĒ

 

 UZŅEMŠANAS PRASĪBAS (pieteikšanās studijām notiek tikai ziemā)

  • Iepriekšējā izglītība 4 semestru studijām: Akadēmiskais bakalaura grāds ainavu arhitektūrā.
  • Iepriekšējā izglītība 2 semestru studijām: Profesionālais bakalaura grāds vai pirmā cikla profesionālā augstākā izglītība (otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība) ainavu arhitektūrā.

IESPĒJA TURPINĀT BEZ PAPILDUS PRASĪBĀM

Ainavu arhitektūra un plānošana.

 KONTAKTINFORMĀCIJA

Programmas direktore
Vieslektore, Mg.arch. Aiga Spāģe
Ainavu arhitektūras un vides inženierijas institūts
E-pasts: aiga.spage@lbtu.lv
Tālrunis: 26627626

Meža un vides zinātņu fakultāte
Jelgava, Akadēmijas iela 11
Tālrunis: 63021619
Mobilais tālrunis: 20202256
E-pasts: mvzfdek@lbtu.lv

Pievienots 11/01/2021