Pārlekt uz galveno saturu

BŪVNIECĪBA

 ĪSUMĀ PAR PROGRAMMU

Studiju līmenis:
Profesionālā maģistra studiju programma

Specializācijas virzieni: 
Būvmateriāli un būvkonstrukcijas, Būvdarbu organizācija un tehnoloģijas, Ēku energoaudits un energoapsaimniekošana, Akustika un Koksnes izmantošana būvniecībā

Studiju veids un ilgums:
Pilna laika studijas: 1 gads (2 semestri) 

Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija:
Profesionālais maģistra grāds būvniecībā (Mg.sc.ing.)

Programma akreditēta:
27.10.2028.

Studiju maksa semestrī:
Pilna laika studijās: 1300 eur

Valsts finansētās budžeta vietas:
15

Prakse:
Ir

Lekciju norises vieta un dienas:
Jelgava - ceturtdiena un/vai piektdiena, sestdiena

Būvniecība

Lielāko dzīves daļu cilvēki pavada dažādās būvēs – dzīvojamās ēkās, bērnudārzos, skolās, universitātēs, birojos, veikalos, klubos, koncertzālēs, stacijās, lidostās un citās vietās. Turklāt daudzas no būvēm kalpo gadsimtiem ilgi, jo to izveides pamatā ir profesionāls un atbildīgs būvinženiera darbs. Būvinženieris ir atbildīga, pieprasīta un labi apmaksāta profesija. Mainās cilvēku paaudzes, sabiedrības vajadzības un intereses, taču zinoša inženiera veiktais darbs dažādu būvju veidolā ir paliekoša vērtība.

 KO TU IEGŪSI?

Spēsi patstāvīgi risināt inženiertehniskas problēmas un veicināt Latvijas lauku un pilsētu būvniecības attīstību.

 KARJERAS IESPĒJAS?

Būvniecības inženieri strādā būvmateriālu un būvkonstrukciju, kokapstrādes, būvdarbu organizācijas un ēku energoefektivitātes jomā, būvuzņēmējdarbībā, kā arī valsts un pašvaldības pārvaldes iestādēs.

 STUDIJU PLĀNS

Studiju rezultātā kļūsi par augstas kvalifikācijas speciālistu – profesionāli, kas spēj risināt dažādas ar būvniecību saistītas problēmas. Studiju ilgums ir tikai viens gads, un ir iespēja studijas apvienot ar atbilstošu darbu.

Šī gada laikā padziļināti apgūsi gan vispārējos studiju kursus (piemēram, "Pētījumu metodoloģija", "Projektu vadība" u. c.), gan speciālos kursus, kādus izvēlēsies atbilstoši savām interesēm. Varēsi specializēties būvmateriālu un būvkonstrukciju jomā, būvdarbu organizācijas un tehnoloģiju, vai ēku energoaudita, inženierakustikas virzienos. Paralēli teorētisko saistību kārtošanai – plānosi, gatavosies un praktiski īstenosi pētījumu (teorētisku vai eksperimentālu) par konkrētu tēmu. Par šī pētījuma rezultātiem sniegsi publisku ziņojumu noslēgumu darbu vērtēšanas komisijai.

VISI STUDIJU KURSI

 MEŽA UN VIDES ZINĀTŅU FAKULTĀTES VIRTUĀLĀ TŪRE AR EMĪLU BALCERI

 

 IESKATS NOZARĒ UN FAKULTĀTĒ

 

 ABSOLVENTA UN VADOŠĀ PĒTNIEKA STĀSTS PAR STUDIJU PROGRAMMU "BŪVNIECĪBA"

Foto

 

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS

  • profesionālais bakalaura grāds būvniecībā vai profesionālā kvalifikācija būvniecībā (būvinženieris), kas iegūta studiju programmās, kuru ilgums pilna laika studijās ir vismaz četri gadi (160 KP).

IESPĒJA TURPINĀT BEZ PAPILDUS PRASĪBĀM

Būvniecība

 KONTAKTINFORMĀCIJA

Programmas direktors
Profesors, Dr.sc.ing. Raitis Brencis
Modernās būvniecības un kokapstrādes institūts
E-pasts: raitis.brencis@lbtu.lv
Tālrunis: 63027334

Meža un vides zinātņu fakultāte
Jelgava, Akadēmijas iela 19
Tālrunis: 63021413
Mobilais tālrunis: 20202256
E-pasts: mvzfdek@lbtu.lv

Pievienots 11/01/2021