Pārlekt uz galveno saturu

EKONOMIKA

 ĪSUMĀ PAR PROGRAMMU

Studiju līmenis:
Akadēmiskā maģistra studiju programma

Specializācijas virzieni:
Ilgtspējīga teritorijas attīstība un mārketings, Finanšu menedžments un grāmatvedība un Bizness un loģistika

Studiju veids un ilgums:
Pilna laika studijas: 2 gadi (4 semestri)

Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija:
Sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā (Mg. oec.)

Programma akreditēta:
27.05.2027.

Studiju maksa semestrī:
Pilna laika studijās: 1100 eur

Valsts finansētās budžeta vietas 1. kursam:
45

Prakse:
Nav

Lekciju norises vieta un dienas:
Jelgava - ceturtdienas (pēcpusdienā) un sestdienas

Ekonomika

Ekonomistiem piemīt prasmes un kompetences vadīt procesus, risināt problēmas un izprast likumsakarības, kas nodrošina uzņēmumiem spēju nepārtraukti attīstīsies. Ekonomikas maģistri strādā dažādās nozarēs, jo spēj pielāgoties straujām vides pārmaiņām un reaģēt uz tām. Šīs īpašības padara absolventus konkurētspējīgākus digitālo tehnoloģiju pasaulē, kurā daudzas nākotnes profesijas joprojām tikai veidojas un attīstās.

 KO TU IEGŪSI?

Kļūsi par konkurētspējīgu ekonomikas speciālistu darbam dažādās tautsaimniecības nozarēs, kā arī zinātnē, izglītībā un valsts pārvaldē vietējā un globālā darba tirgū. Apgūsi un izpētīsi bioresursu ekonomiku un teritoriju ilgtspējīgas attīstības jautājumus.
Specializācijas virzieni: bizness un loģistika, finanšu menedžments un grāmatvedība vai ilgtspējīga teritorijas attīstība un mārketings.

 KARJERAS IESPĒJAS?

Absolventi strādā ar ekonomiku un vadīšanu saistītos atbildīgos amatos valsts iestādēs, pašvaldību uzņēmumos, bankās, ārvalstu uzņēmumos, komerciestādēs, kā arī veido privātuzņēmumus. Piedalās un izstrādā reģionālās attīstības plānošanas dokumentus un vada vietēja un starptautiska līmeņa projektus.

 STUDIJU PLĀNS

Pirmajā gadā iekļauti studiju kursi padziļinātai zināšanu apguvei programmas pamata jautājumos – mikroekonomikas un makroekonomikas analīzē, mārketinga pētījumos un tirgus analīzē. Papildu tam starptautiskus un reģionālus jautājumus izzināsi, apgūstot tādus studiju kursus kā "Starptautiskais menedžments", "Vides ekonomika", "Reģionālā ekonomika un politika", savukārt teorētisko un praktisko zināšanu apvienojošie kursi ir saistīti ar risku vadību, finanšu kontroli un plānošanu. Pētniecisko darbu metodoloģijas padziļinātu apguvi nodrošinās statistiskās un ekonometriskās metodes, šīs zināšanas palīdzēs studiju noslēguma darba izstrādē.

Studiju programmā iespējama specializācija trīs virzienos.

  • Bizness un loģistika virzienā pirmajā gadā apgūsi studiju kursus, kas saistīti ar ilgtspēju – "Eko uzņēmējdarbība", "Iepakojuma ilgtspēja" un "Ilgtspējīga sadarbības vadība".
  • Finanšu menedžments un grāmatvedība virzienā apgūsi studiju kursus, kas saistīti ar finanšu investīcijām, audita procesu un nodokļu politiku.
  • Ilgtspējīga teritorijas attīstība un mārketings specializācijas virzienā apgūsi studiju kursus, kas saistīti ar teritoriju ilgtspējīgu attīstību, publisko pārvaldi un integrēto mārketinga komunikāciju.

 

Otrajā studiju gadā apgūsi padziļinātas zināšanas pētījumu dizainā un metodēs, kā arī apgūsi atbilstošus studiju kursus katrā specializācijas virzienā.

  • Biznesa un loģistikas virzienā apgūsi transporta un loģistikas, e-biznesa, uzņēmējdarbības un kvalitātes sistēmas.
  • Finanšu menedžments un grāmatvedība virzienā apgūsi starptautiskās finanses, grāmatvedību, finanšu menedžmentu un nodokļu plānošanu.
  • Ilgtspējīga teritorijas attīstība un mārketings specializācijā apgūsi starptautisko mārketingu, investīcijas teritorijas attīstībā, teritorijas mārketingu un ģeogrāfiskās informācijas sistēmas.

VISI STUDIJU KURSI

 EKONOMIKAS UN SABIEDRĪBAS ATTĪSTĪBAS FAKULTĀTES VIRTUĀLĀ TŪRE AR EMĪLU BALCERI

 IESKATS NOZARĒ UN FAKULTĀTĒ

 

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS

  • bakalaura grāds vai pirmā cikla (otrā līmeņa) profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināmā augstākā izglītība) sociālās un cilvēkrīcību zinātnēs vai komerczinībās un administrēšanā;
  • bakalaura grāds vai pirmā cikla (otrā līmeņa) profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināmā augstākā izglītība) citās izglītības jomās, jākārto iestājpārbaudījums.

IESPĒJA TURPINĀT BEZ PAPILDUS PRASĪBĀM

EkonomikaKomercdarbība un uzņēmuma vadība.

 KONTAKTINFORMĀCIJA

Programmas direktore
Profesore, Dr.oec. Modrīte Pelše
Tālrunis 29483220, 63021041
E-pasts: modrite.pelse@lbtu.lv

Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte
Svētes iela 18, Jelgava, LV-3001 
Tālrunis: 63020248
E-pasts: esafdek@lbtu.lv
www.esaf.lbtu.lv

Pievienots 11/01/2021