Pārlekt uz galveno saturu

INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS

 ĪSUMĀ PAR PROGRAMMU

Studiju līmenis:
Akadēmiskā maģistra studiju programma

Studiju veids un ilgums:
Pilna laika studijas: 2 gadi (4 semestri)

Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija:
Inženierzinātņu maģistra grāds informācijas tehnoloģijās (Mg.sc.ing)

Programma akreditēta:
20.12.2029.

Studiju maksa semestrī:
Pilna laika studijās: 1120 eur

Valsts finansētās budžeta vietas:
25

Prakse:
Nav

Lekciju norises vieta un dienas:
Jelgava - piektdienas un sestdienas

Informācijas tehnoloģijas

Eiropas Komisijas dati liecina, ka pēdējos 10 gadus ir desmitkārtīgi pieaugusi IKT speciālistu nodarbinātība. Šie dati parāda arī to, ka līdz 2030. gadam Latvijai ir prognozēts lielākais IKT darbaspēka pieprasījums un izaugsme Eiropā, sasniedzot 50,1%. Aizvien vairāk pieaug pieprasījums pēc augsta līmeņa jomas inženieriem, kuriem ir zināšanas par apjomīgu un sarežģītu sistēmu projektēšanu un analīzi, kā arī projektu vadīšanu un organizēšanu. Šādu prasmju sniegšana ir maģistrantūras studiju pamatuzdevums.

 KO TU IEGŪSI?

Prasmes patstāvīgi veikt darbības informācijas tehnoloģiju jomā zinātniskās pētniecības, programmatūras un aparatūras projektēšanas un izstrādes darbu veikšanai. Studiju laikā padziļināsi zināšanas informācijas tehnoloģiju analīzes, projektēšanas un ieviešanas metodēs, kā arī iepazīsies ar mūsdienīgiem programmatūras izstrādes modeļiem un paņēmieniem.

Studiju programma sniedz padziļinātas zināšanas informācijas tehnoloģiju analīzes, projektēšanas un ieviešanas metodēs, kā arī iepazīstina ar mūsdienīgiem programmatūras izstrādes modeļiem un paņēmieniem. Paralēli pielietojumam programma dod arī zinātniski pētnieciskā darba pamatiemaņas

 KARJERAS IESPĒJAS?

Maģistra grāds inženierzinātnēs informācijas tehnoloģiju nozarē ieliek pamatus turpmākai karjeras attīstībai divos virzienos. Pirmkārt, ražošanas jomā ieņemt vadošos amatus, sākot no grupas un projekta pārvaldnieka līdz informācijas tehnoloģiju kompānijas dibinātājam vai firmas direktoram. Otrkārt, zinātnes virzienā iespējams turpināt studijas doktorantūrā, kas pēc absolvēšanas turpmāk ļauj ieņemt akadēmiskos vai zinātniski pētniecisko projektu vadošos amatus, kuriem nepieciešams zinātņu doktora grāds.

 STUDIJU PLĀNS

Pirmajā studiju gadā iegūsi zināšanas par datu struktūru un algoritmu veidošanas un analīzes metodēm, sistēmiskas domāšanas pamatelementiem, mūsdienīgo matemātiskās modelēšanas jēdzienu un problēmu izpratni, iemācīsies veidot pilnvērtīgu informācijas drošības politiku, iegūsi priekšstatu par svarīgākajām bioinformātikā pielietotajām algoritmiskajām metodēm, tradicionāliem un mūsdienīgiem programmatūras izstrādes modeļiem. Apgūsi praktiskas zināšanas ERP sistēmās un statistisko metožu izmatošanu ar brīvprogrammatūru R. Ārvalstu universitāšu mācībspēku vadībā apgūsi mašīnmācīšanās praktiskos aspektus un interneta meklēšanas tehnoloģijas.

Ievirzi zinātniskai darbībai sniegs zinātnes filozofija, pētījumu metodoloģija un zinātnisko publikāciju gatavošana.

Otrajā studiju gadā pilnveidosi zināšanas par datu bāzes projektēšanas problēmām, apgūsi praktiskās iemaņas darbā ar datu modelēšanas un projektēšanas rīku, programmatūras produktu kvalitātes novērtēšanu, bioloģisku sistēmu modeļu izveides un pielietošanas ciklu, kā arī apgūsi precīzo tehnoloģiju izmantošanas iespējas dabas zinātņu nozarēs. Studiju programmā iekļauti arī kursi par e-biznesa, e-pārvaldes un Web sistēmu izstrādes paņēmieniem un tehnoloģijām. Pieredzējušu IT uzņēmumu darbinieku vadībā apgūsi automatizētās testēšanas paņēmienus un IT projektu vadības jautājumus.

VISI STUDIJU KURSI

 IESKATS NOZARĒ

 INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU FAKULTĀTES VIRTUĀLĀS TŪRES AR EMĪLU BALCERU UN DEKĀNU GATI VĪTOLU

 

 STĀSTS PAR STUDIJU PROGRAMMU

Foto

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS

  • bakalaura grāds vai pirmā cikla (otrā līmeņa) profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināmā augstākā izglītība) inženierzinātnēs, datorzinātnēs, matemātikā vai fizikā;
  • bakalaura grāds vai pirmā cikla (otrā līmeņa) profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināmā augstākā izglītība) citā izglītības jomā, jākārto iestājpārbaudījums

Iestājpārbaudījuma nosacījumi: iesniedzot dokumentus, reflektants saņem informāciju par iestājpārbaudījuma norises laiku un vietu, kā arī iestājpārbaudījuma formu un saturu. Iestājpārbaudījums tiek īstenots pārrunu veidā.

Pretendenti, kuru augstākā izglītība atbilst studiju virzienam "Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne" konkursā saņem 1 papildu balli.

IESPĒJA TURPINĀT BEZ PAPILDUS PRASĪBĀM

BūvniecībaDatorvadība un datorzinātneInformācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībaiKokapstrādeLauksaimniecības inženierzinātneLietišķā enerģētikaMašīnu projektēšana un ražošanaMežinženierisVide un ūdenssaimniecībaZemes ierīcība un mērniecība.

 KONTAKTINFORMĀCIJA

Programmas direktors
Asociētais profesors, Dr. sc. ing. Aleksejs Zacepins
Datoru sistēmu un datu zinātnes institūts
E-pasts: aleksejs.zacepins@lbtu.lv
Tālrunis: 63005701

Inženierzinātņu un informācijas tehnoloģiju fakultāte
Lielā iela 2, Jelgavas pils, Jelgava   
Tālrunis: 63005705
Fakss: 63005705
E-pasts: iitfdek@lbtu.lv
www.iitf.lbtu.lv

Pievienots 11/01/2021