Pārlekt uz galveno saturu

KOKSNES MATERIĀLI UN TEHNOLOĢIJA

 ĪSUMĀ PAR PROGRAMMU

Studiju līmenis:
Akadēmiskā maģistra studiju programma

Specializācijas virzieni: 
Koksnes zinātne, Kokapstrādes tehnika un tehnoloģija, Koka izstrādājumu projektēšana, Rūpnieciskais dizains, Koksnes kompleksā izmantošana un Mežmateriālu loģistika un tirgzinības

Studiju veids un ilgums:
Pilna laika studijas: 2 gadi (4 semestri)

Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija:
inženierzinātņu maģistra grāds kokapstrādes tehnoloģijās (Mg.sc.ing.)

Programma akreditēta:
15.12.2028.

Studiju maksa semestrī:
Pilna laika studijās: 1200 eur

Valsts finansētās budžeta vietas:
10

Prakse:
Nav

Lekciju norises vieta:
Jelgava

Koksnes materiāli un tehnoloģija

Mūsdienās koksnes izstrādājumiem ir liels potenciāls, jo arvien palielinās pieprasījums koksni izmantot visās tās iespējamās formās. Materiāla daudzveidīgais pielietojums ir ne tikai modes tendence, bet arī ilgtspējīgs inovatīvo produktu pamatnosacījums. Rūpniecībai ir nepieciešami jauni, kvalificēti inženieri, kuri pārzina daudzveidīgās koka izmantošanas iespējas un ir gatavi radīt jaunas. 

 KO TU IEGŪSI?

Praktiskas zināšanas un iemaņas darbam ar mūsdienīgām kokapstrādes projektēšanas un ražošanas tehnoloģijām, kokapstrādes uzņēmumu vadību, kā arī padziļinātas zināšanas par koksnes materiālu īpašībām un materiāla pielietošanas iespējām.
Specializācijas virzieni: koksnes zinātne, kokapstrādes tehnika un tehnoloģija, koka izstrādājumu projektēšana, rūpnieciskais dizains, koksnes kompleksā izmantošana vai mežmateriālu loģistika un tirgzinības.

 KARJERAS IESPĒJAS?

Jaunie nozares inženieri strādā mežrūpniecības, kokapstrādes, būvmateriālu un saistīto nozaru uzņēmumos, valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī veic pedagoģisko un zinātnisko darbu nozares izglītības un pētnieciskajās iestādēs.

 STUDIJU PLĀNS

Sākumā būs iespēja izvēlēties kādu no specializācijas virzieniem – loģistika un mārketings kokrūpniecībā, rūpnieciskais dizains kokapstrādē, koksnes lietošana konstrukcijās –, kas iekļauj zināšanas un prasmes par to aspektiem un kas veidos vidi turpmākajām studijām un pētniecībai. Pirmajā studiju gadā būs arī vispārējie nozares studiju kursi – "Koksnes zinātnes speckurss", "Pētījumu metodoloģija", "Matemātikas metožu lietošana", "Angļu valoda meža nozarē" u. c., kas būs svarīgi profesionālajā izaugsmē.

Turpināsies studijas un pētniecība pirmajā studiju gadā izvēlētajā specializācijas virzienā, kas attīstīs kompetences risināt ar koksnes materiāliem un tehnoloģijām saistītus aktuālus, inovatīvus, fundamentālus un tirgus orientētus pētījumus. Otrajā studiju gadā būs arī vispārējie nozares studiju kursi – jaunākais nozarē, pētniecisko darbu sagatavošana, Eiropas Savienības Meža nozares stratēģija, kas sekmēs izpratni par nozari un pētniecību tajā.

VISI STUDIJU KURSI

 MEŽA FAKULTĀTES VIRTUĀLĀ TŪRE AR EMĪLU BALCERI

 IESKATS NOZARĒ UN FAKULTĀTĒ

 

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS

  • bakalaura grāds vai pirmā cikla (otrā līmeņa) profesionālā augstākā izglītība kokapstrādes, mežrūpniecības, būvniecības, arhitektūras un dizaina specialitātē vai radniecīgās nozarēs.

    Pamatstudiju programmas "Kokapstrāde" absolventi konkursā saņem 1 papildu balli.

IESPĒJA TURPINĀT BEZ PAPILDUS PRASĪBĀM

KokapstrādeMežinženieris.

 KONTAKTINFORMĀCIJA

Programmas direktors
Vieslektors, Mg. phys. Kārlis Dzelzītis
Modernās būvniecības un kokapstrādes institūts
E-pasts: karlis.dzelzitis@lbtu.lv
Tālrunis: 63029184

Meža un vides zinātņu fakultāte
Akadēmijas iela 11, Jelgava
Tālrunis: 63021619
Fakss: 63021619
E-pasts: mvzfdek@lbtu.lv

Pievienots 11/01/2021