Pārlekt uz galveno saturu

Mežsaimniecība un kokapstrāde

Galvenās LBTU un uzņēmēju sadarbības jomas, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas:
  • mežsaimniecības tehnoloģijas;
  • kokrūpnīcas tehnoloģijas.
Piedāvātās tēmas Konsultanti E-pasts
Apaļo kokmateriālu tilpuma noteikšana un kvalitātes vērtēšana Mg. sc. ing.Jānis Magaznieks, Mg. sc. ing.Mareks Millers ,
Latvijas galveno koku sugu īpašību, mizas biezuma, raukuma un kvalitātes rādītāji
Stumbru racionāla sagarumošana
Kokmateriālu transports Mg. sc. ing. Mareks Millers
Meža ceļu projektēšana, būve, ekspluatācija
Cirsmu izstrādes tehnoloģija Dr.sc.ing. Ziedonis Sarmulis
Vides ietekmes vērtēšana, biometrija Dr. habil. biol. Imants Liepa
Dendroekoloģija, bioindikācijas metožu pielietošana
Atsevišķu koku un audžu pieauguma novērtēšana
Zāģmateriālu žāvēšana Dr. sc. ing. Edgars Bukšāns 63023264

Koka izstrādājumu ražošana Mg. sc. ing. Andrejs Domkins 29242363

Līmes un koksnes līmēšana Mag.sc.ing. Laimonis Kūliņš, Dr. sc. ing. Laura Laiveniece 63023264

Koksnes apdare Mg. sc. ing.Vilnis Jakovļevs
Augu nosaukumu nomenklatūra Dr. biol. Viesturs Šulcs
Dendroloģija un ģeobotānika
Botānikas un dendroloģijas herbāriju uzturēšana Ing.silv. Rūta Kazāka
Medniecība, medību saimniecība Dr.silv. Linards Sisenis
Taksidermija
Bioloģiski vērtīgo pļavu apsaimniekošana Dr.silv. Inga Straupe
Biotopu novērtējums (ekspertīze)
Dabisko meža biotopu apsaimniekošana
Meža aizsardzība un apsardzība Dr.silv. Olga Miezīte
Meža apsaimniekošanas risku novērtējums
Meža augsnes, biogēno elementu aprite meža ekosistēmās Dr.silv. Aigars Indriksons
Hidroloģiskā režīma novērtējums meža un purva ekosistēmās
Meža botānika un fitocenoloģija
Meža selekcija un ģenētika Dr.silv. Āris Jansons, Mg. silv. Baiba Jansone ,
Kokaugu adaptācija klimata izmaiņām, ģeogrāfiskās kultūras
Meža atjaunošana, meža kokaudzētavas
Dendroloģija, sadzīvē vērtīgie pašmāju un introducētie kokaugi Mg.silv. Solveiga Luguza
Dendrohronoloģija, dendroklimatoloģija
Matemātisko metožu pielietojums zinātnisko datu apstrādē
Meža atjaunošana, meža kokaudzētavas
Dabisko meža biotopu novērtējums Mg.silv. Līga Liepa
Ekosistēmu pakalpojumi
Meža putnu un zīdītāju bioloģija
Kopšanas cirtes un augošu koku atzarošana Mg.silv. Edgars Dubrovskis
Meža atjaunošanas un kopšanas modeļu demonstrējumi Jelgavas mežu novadā
Mežsaimniecība
Enerģētiskās koksnes resursu apjoma novērtējums
Zīmējumu veidošana mācību un zinātniskajiem izdevumiem Ing.silv. Rūta Kazāka