Pārlekt uz galveno saturu

BŪVNIECĪBA

 ĪSUMĀ PAR PROGRAMMU

Studiju līmenis:
Profesionālā bakalaura studiju programma

Studiju veids un ilgums:
Pilna laika studijas: 4,5 gadi (9 semestri)
Nepilna laika studijas: 5 gadi (10 semestri)

Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija:
Profesionālais bakalaurs būvzinātnē un ēku būvinženiera kvalifikācija

Programma akreditēta:
27.10.2028.

Studiju maksa semestrī:
Pilna laika studijās: 1250 eur
Nepilna laika studijās: 800 eur

Valsts finansētās budžeta vietas:
50

Prakse:
Ir

Lekciju norises vieta:
Jelgava

Foto

Lielāko dzīves daļu cilvēki pavada dažādās būvēs – dzīvojamās ēkās, bērnudārzos, skolās, universitātēs, birojos, veikalos, klubos, koncertzālēs, stacijās, lidostās un citās vietās. Turklāt daudzas no būvēm kalpo gadsimtiem ilgi, jo to izveides pamatā ir profesionāls un atbildīgs būvinženiera darbs. Būvinženieris ir atbildīga, pieprasīta un labi apmaksāta profesija. Mainās cilvēku paaudzes, sabiedrības vajadzības un intereses, taču zinoša jomas inženiera veiktais darbs dažādu būvju veidolā ir paliekoša vērtība.

 KO TU IEGŪSI?

Zināšanas, kas nepieciešamas dzīvojamo, ražošanas, lauksaimniecības ēku un būvju, hidrobūvju projektēšanai, būvniecībai, nekustamā īpašuma vērtēšanai, būvuzņēmējdarbības uzsākšanai, būvmateriālu izstrādei un tirdzniecībai, būvniecības un projektēšanas darbu organizēšanai un vadīšanai.

 KARJERAS IESPĒJAS?

Būvinženieri ir pieprasīta un labi apmaksāta profesija. Absolventi jeb jaunie inženieri var strādāt ar būvniecību saistītās nozarēs: būvfirmās, ēku un hidrotehnisko būvju projektēšanā un rekonstrukcijā, ēku ekspluatācijas un remontu uzņēmumos, nekustamā īpašuma vērtēšanas un tirdzniecības firmās.

 STUDIJU PLĀNS

Iepazīsies ar būvniecības specialitāti un izpratīsi izglītošanās virzienus, kas ietver sevī projektēšanu un būvdarbu vadīšanu. Pirmajā kursā apgūsi rasēšanas un arhitektūras projektēšanas pamatus. Ar vairākiem teorētiskiem kursiem sagatavosi sevi būvkonstrukciju aprēķiniem un projektēšanai. Apgūsi arī būvmateriālu īpašības, veidus un izpratīsi to pielietojamību. Iegūsi zināšanas un prasmes ģeodēzijā.

Vairāk iepazīsies un izpratīsi ēku daļas, apgūsi ēku arhitektūras daļas projektēšanu, izprojektēsi ražošanas un lauksaimniecības ēkas. Iegūsi vispārīgas zināšanas par inženierkomunikāciju projektēšanu un izvietošanu ēkā. Mācīsies izveidot ražošanas ēkas 3D BIM modeli, kā arī iepazīsies ar ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehniskiem aprēķiniem, akustiku, ugunsdrošību. Apgūsi būvkonstrukciju projektēšanas pamatus tādos studiju kursos kā "Būvju teorijas pamati" un "Būvmehānika".

Turpināsi zināšanu, prasmju un kompetenču apgūšanu par būvkonstrukcijām: studēsi gruntsmehāniku un ēkas pamatu projektēšanu, dzelzsbetona un metāla konstrukciju projektēšanu, apgūsi būvkonstrukciju izpēti un pārbaudi. Darbam būvlaukumā iepazīsies ar dažādu būvdarbu procesiem, apgūsi būvdarbu tehnoloģiju, mācīsies būvniecības ekonomiku un tāmju veidošanu.

Vairāk iepazīsies un apgūsi būvniecības vadīšanu un organizēšanu, mācīsies būvprojektu vadību. Turpināsi izglītoties būvkonstrukciju projektēšanā, iegūstot zināšanas, prasmes un kompetences par koka un plastmasu konstrukcijām. Mācīsies projektēt ceļus un tiltus. Lai iegūtu bakalaura grādu būvniecībā, izstrādāsi un aizstāvēsi zinātnisko darbu specialitātē. Bet otrajā semestrī būs būvniecības vadīšanas prakse.

Studēsi pašu jaunāko būvkonstrukcijās un būvmateriālos, kā arī izstrādāsi un aizstāvēsi diplomprojektu.

VISI STUDIJU KURSI

 IESKATS NOZARĒ

 ABSOLVENTA STĀSTS PAR STUDIJU PROGRAMMU "BŪVNIECĪBA"

Foto

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas no 2004. gada

  • Obligāts centralizētais eksāmens latviešu valodā;
  • Obligāts centralizētais eksāmens svešvalodā. Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa vērtējumu, saskaņā ar MK 20.12.2022 noteikumiem Nr. 795;
  • Obligāts centralizētais eksāmens matemātikā;

Piešķir papildu punktus, ja ir:

  • centralizētais eksāmens fizikā;
  • centralizētais eksāmens programmēšanā.

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada vai atbrīvotas no CE kārtošanas

  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens latviešu valodā;
  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens svešvalodā;
  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens matemātikā;

Piešķir papildu punktus, ja ir:

  • atestāta/diploma gada atzīme fizikā;
  • atestāta/diploma gada atzīme programmēšanā.

 KO STUDĒT TĀLĀK?

Studijas iespējams turpināt LBTU maģistra studiju programmās. 

BūvniecībaEkonomikaInformācijas tehnoloģijasOrganizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģijaProjektu vadībaUzņēmējdarbības vadībaVides, ūdens un zemes inženierzinātnes.

 KONTAKTINFORMĀCIJA

Programmas direktore
Vieslektore, Mg.sc.ing. Dana Puzānova
Būvniecības un kokapstrādes institūts
E-pasts: dana.puzanova@lbtu.lv
Tālrunis: 63028791

Meža un vides zinātņu fakultāte
Jelgava, Akadēmijas iela 11
Tālrunis: 63021619
Mobilais tālrunis: 20202256
E-pasts: mvzfdek@lbtu.lv

Pievienots 08/01/2021