Pārlekt uz galveno saturu

BŪVNIECĪBA (īsā cikla)

 ĪSUMĀ PAR PROGRAMMU

Studiju līmenis:
Īsā cikla (1. līmeņa) profesionālā studiju programma

Studiju veids un ilgums:
Nepilna laika studijas: 3,5 gadi 

Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija:
Ēku būvdarbu vadītāja kvalifikācija

Programma akreditēta:
27.10.2028.

Studiju maksa semestrī:
Nepilna laika studijās: 800 eur

Valsts finansētās budžeta vietas:
Nav

Prakse:
Ir

Lekciju norises vieta:
Jelgava

Foto

Lielāko dzīves daļu cilvēki pavada dažādās būvēs – dzīvojamās ēkās, bērnudārzos, skolās, universitātēs, birojos, veikalos, klubos, koncertzālēs, stacijās, lidostās un citās vietās. Turklāt daudzas no būvēm kalpo gadsimtiem ilgi, jo to izveides pamatā ir profesionāls un atbildīgs būvinženiera darbs. Būvinženieris ir atbildīga, pieprasīta un labi apmaksāta profesija. Mainās cilvēku paaudzes, sabiedrības vajadzības un intereses, taču zinoša jomas inženiera veiktais darbs dažādu būvju veidolā ir paliekoša vērtība.

 KO TU IEGŪSI?

Zināšanas par jaunākajiem būvniecības materiāliem un būvniecības darbu tehnoloģijām, jaunu būvmateriālu izstrādāšanu un tehnoloģiju, ēku energoefektivitāti un ilgtspējīgu būvniecību, būvkonstrukciju projektēšanu un to drošību, būvdarbu vadīšanu.

 KARJERAS IESPĒJAS?

Absolvējot studiju programmu, jaunajiem inženierim būs iespēja strādāt ļoti pieprasītajās, labi apmaksātajās, bet atbildīgajās jomās – par būvdarbu vadītāju palīgiem un būvuzraugu palīgiem. Pēc patstāvīgās būvprakses pierādīšanas būs iespējas iegūt Latvijas būvinženieru savienības izsniegtus būvprakses sertifikātus, tādējādi veiksmīgi konkurējot un iekļaujoties darba tirgū.

 STUDIJU PLĀNS

Sākumā iepazīsies ar būvniecības specialitāti un izglītošanās virzieniem, kas ietver sevī būvdarbu vadīšanu un būvuzraudzību. Profesijas apguvei pirmajā kursā apgūsi rasēšanas un arhitektūras projektēšanas pamatus, tēlotāja ģeometriju, rasēšanu, būvgrafiku, projektēšanu Auto CAD vidē un būvmehāniku. Apgūsi būvmateriālu īpašības, to veidus un sapratīsi to pielietojamību. Iegūsi zināšanas un prasmes inženierģeodēzijā, kā arī būvuzņēmējdarbībā un projektu vadībā.

Vairāk iepazīsies un izpratīsi ēku daļas, apgūsi ēku arhitektūras daļas projektēšanu, izprojektēsi ražošanas un lauksaimniecības ēkas. Iegūsi vispārīgas zināšanas par inženierkomunikāciju projektēšanu un izvietošanu ēkā. Iepazīsies ar ražošanas ēkas 3D BIM modeli. Iepazīsies ar ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehniskiem aprēķiniem, akustiku, ugunsdrošību. Apgūsi būvkonstrukciju projektēšanas pamatus un būvmehāniku. Gūsi ieskatu ceļu un tiltu projektēšanā, ģeotehnikā un hidraulikā, apgūsi būvdarbu tehnoloģiju un iepazīsies tuvāk ar būvmašīnām, kā arī apgūsi būvniecības vadīšanas, plānošanas un organizēšanas prasmes.

Turpināsi apgūt ceļus un tiltus, būvkonstrukcijas, inženiersistēmas, vairāk uzmanības pievērsīsi dažādu būvdarbu tehnoloģiju, būvniecības vadīšanas un organizēšanas, kā arī būvniecības ekonomikas apguvei, veiksi būvizmaksu aprēķinus, praktizēsies inženierģeodēzijā.

Apgūsi būvju ugunsdrošību, kā arī gūsi ieskatu hidrotehnisko būvju projektēšanā. Praktizēsies būvdarbu vadīšanā, strādājot par būvdarbu vadītāja palīgu. Izstrādāsi un aizstāvēsi kvalifikācijas darbu.

VISI STUDIJU KURSI

 IESKATS NOZARĒ

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas no 2004. gada

  • Obligāts centralizētais eksāmens latviešu valodā;
  • Obligāts centralizētais eksāmens svešvalodā. Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa vērtējumu, saskaņā ar MK 20.12.2022 noteikumiem Nr. 795;
  • Obligāts centralizētais eksāmens matemātikā;

Piešķir papildu punktus, ja ir:

  • centralizētais eksāmens fizikā;
  • centralizētais eksāmens programmēšanā.

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada vai atbrīvotas no CE kārtošanas

  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens latviešu valodā;
  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens svešvalodā;
  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens matemātikā;

Piešķir papildu punktus, ja ir:

  • atestāta/diploma gada atzīme fizikā;
  • atestāta/diploma gada atzīme programmēšanā.

 KO STUDĒT TĀLĀK?

Profesionālā bakalaura studiju programma "Būvniecība".

 KONTAKTINFORMĀCIJA

Programmas direktore
Asociētā profesore, Dr.oec. Sandra Gusta
Modernās būvniecības un kokapstrādes institūts 
E-pasts: sandra.gusta@lbtu.lv
Tālrunis: 29586012

Meža un vides zinātņu fakultāte
Jelgava, Akadēmijas iela 19
Tālrunis: 63021413
Mobilais tālrunis: 20202256
E-pasts: mvzfdek@lbtu.lv

Pievienots 08/01/2021