Pārlekt uz galveno saturu

DATORVADĪBA UN DATORZINĀTNE

 ĪSUMĀ PAR PROGRAMMU

Studiju līmenis:
Akadēmiskā bakalaura studiju programma

Studiju veids un ilgums:
Pilna laika studijas: 4 gadi (8 semestri)

Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija:
Dabaszinātņu bakalaura grāds datorvadībā un datorzinātnē

Programma akreditēta:
20.12.2029.

Studiju maksa semestrī:
Pilna laika studijās: 1000 eur

Valsts finansētās budžeta vietas:
60

Prakse:
Ir

Lekciju norises vieta:
Jelgava

Datorvadība un datorzinātne

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozare (IKT) piedzīvo strauju augšupeju gan pasaulē, gan Latvijā. IT speciālisti ir nepieciešami IKT nozarē un citās, un inženieru, kuri ieguvuši IT kompetences, pieprasījums ir būtiski lielāks par piedāvājumu. Darba devēju konkurence par labākajiem absolventiem notiek arī starptautiskā līmenī, pateicoties attālinātā darba nodrošināšanas tehnoloģijām. 

 KO TU IEGŪSI?

Studenti mācās pārzināt un izmantot lietojumprogrammas, līdzekļus un metodes informācijas tehnoloģiju problēmu risināšanai, apgūst programmēšanas valodas, analizē informācijas tehnoloģiju nozares jautājumu izmantošanu ekonomikā, uzņēmējdarbībā, ražošanā, valsts pārvaldē un citās dzīves sfērās. Studiju laikā iespējams iegūt Microsoft, Cisco un ECDL sertifikātus, kas paplašina iespējas darba tirgū.

 KARJERAS IESPĒJAS?

Absolventi var strādāt par testētājiem, IT projektu vadītājiem, datoru tīklu speciālistiem, programmētājiem, sistēmanalītiķiem un citiem profesionāļiem vadošajos informācijas tehnoloģiju uzņēmumos Latvijā, valsts pārvaldē un bankās.

 

STUDIJU PLĀNS

Studiju sākumā ir iekļauti vairāki vispārēji informācijas tehnoloģiju un datorzinātnes studiju kursi, ieskaitot "Datu bāzes tehnoloģijas", "Programmēšanas pamati", "Datorgrafika", "Operētājsistēmas", "Datorvadības uzdevumi ražošanā" un citi.

Studiju turpinājumā programmā ir iekļauti "Matemātikas" un "Fizikas" studiju kursi, lai attīstītu loģisko domāšanu un problēmu risināšanas metodes, kā arī turpināsies datorvadības kursu apguve. Otrajā studiju gadā apgūsi datoru tīklus, sistēmu modelēšanu, WWW tehnoloģijas un citus IT kursus.

Turpināsies teorētisko kursu apguve ar uzsvaru uz praktiskajiem darbiem un teorijas pielietošanu datorvadības uzdevumu risināšanā. Tādi studiju kursi kā "Viedo sistēmu izstrādes platformas", "Elektrotehnika un elektronika" ļaus pašam izstrādāt vadības risinājumus. Būtiska daļa no trešā studiju gada ir prakse IT uzņēmumos.

Pēdējā gadā apgūsi dažādus specializētus datorzinātnes kursus, ir iekļauti tādi kursi kā "Mērsistēmu interfeisi", "Mašīnmācīšanās pamati", "Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas" un citi. Studiju noslēgumā izstrādāsi un aizstāvēsi bakalaura darbu par izvēlēto IT tēmu.

VISI STUDIJU KURSI

 IESKATS NOZARĒ

 INŽENIERZINĀTŅU UN INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU FAKULTĀTES VIRTUĀLĀS TŪRES 

 

 UZ JAUTĀJUMIEM PAR FAKULTĀTI ATBILD DEKĀNS GATIS VĪTOLS

 STĀSTS PAR STUDIJU PROGRAMMU "DATORVADĪBA UN DATORZINĀTNE"

Foto

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas no 2004.gada

 • Obligāts centralizētais eksāmens latviešu valodā;
 • Obligāts centralizētais eksāmens svešvalodā. Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa vērtējumu, saskaņā ar MK 20.12.2022 noteikumiem Nr. 795;
 • Obligāts centralizētais eksāmens matemātikā;

Piešķir papildu punktus, ja ir:

 • centralizētais eksāmens fizikā;
 • centralizētais eksāmens programmēšanā;
 • centralizētais eksāmens dizainā un tehnoloģijās.

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004.gada vai atbrīvotas no CE kārtošanas

 • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens latviešu valodā;
 • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens svešvalodā;
 • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens matemātikā;

Piešķir papildu punktus, ja ir:

 • atestāta/diploma gada atzīme fizikā;
 • atestāta/diploma gada atzīme programmēšanā;
 • atestāta/diploma gada atzīme dizainā un tehnoloģijās.

 KO STUDĒT TĀLĀK?

Studijas iespējams turpināt LBTU maģistra studiju programmās. 

EkonomikaInformācijas tehnoloģijasMežzinātneOrganizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģijaProjektu vadībaUzņēmējdarbības vadībaVides, ūdens un zemes inženierzinātnes.

 KONTAKTINFORMĀCIJA

Programmas direktors
Asociētais profesors, Dr.sc.ing. Aleksejs Zacepins
Datoru sistēmu un datu zinātnes institūts
E-pasts: aleksejs.zacepins@lbtu.lv
Tālrunis: 63005701

Inženierzinātņu un informācijas tehnoloģiju fakultāte
Lielā iela 2, Jelgavas pils, Jelgava   
Tālrunis: 63005705
Fakss: 63005705
E-pasts: iItfdek@lbtu.lv
www.iItf.lbtu.lv

Pievienots 08/01/2021