Pārlekt uz galveno saturu

ĒDINĀŠANAS UN VIESNĪCU UZŅĒMĒJDARBĪBA

 ĪSUMĀ PAR PROGRAMMU

Studiju līmenis:
Profesionālā bakalaura studiju programma

Studiju veids un ilgums:
Pilna laika studijas: 4 gadi (8 semestri)
Nepilna laika studijas: 5 gadi (10 semestri)

Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija:
Profesionālais bakalaura grāds uzņēmējdarbībā un restorānu un viesnīcu vadītāja kvalifikācija

Programma akreditēta:
31.12.2024.

Studiju maksa semestrī:
Pilna laika studijās: 1000 eur
Nepilna laika studijās: 750 eur

Valsts finansētās budžeta vietas:
35

Prakse:
Ir

Lekciju norises vieta:
Jelgava

ĒDINĀŠANAS UN VIESNĪCU UZŅĒMĒJDARBĪBA

Viesmīlība ir viena no straujāk augošām ekonomikas nozarēm pasaulē un Latvijā. Šobrīd darba tirgū ir pieprasīti izglītoti un motivēti jaunie profesionāļi, kuri spētu padarīt ēdināšanas un viesu izmitināšanas pakalpojumu radošāku, inovācijām bagātāku un kopumā konkurētspējīgāku. Kvalitatīva augstākā izglītība viesmīlībā un studijās gūtā praktiskā pieredze veicinās nozares attīstību kopumā.

 KO TU IEGŪSI?

Zināšanas par viesmīlības uzņēmuma vadības principiem. Prasmes analizēt ēdināšanas un viesu izmitināšanas pakalpojuma kvalitāti un to ietekmējošos faktorus, patstāvīgi pieņemt vadības lēmumus, apzinoties iespējamos riskus un ieguvumus viesmīlības uzņēmuma darbībā. Kompetences īstenot viesmīlības uzņēmuma stratēģiskās darbības principus kopējā tirgus kontekstā.

 KARJERAS IESPĒJAS?

Dažādu līmeņu vadītājs ēdināšanas un viesu izmitināšanas uzņēmumos Latvijā un ārvalstīs, eksperts konsultatīvajos un valsts kontroles dienestos. Sava viesmīlības uzņēmuma vadītājs.

 

 STUDIJU PLĀNS

Pirmajā studiju gadā iegūsi zināšanas par tūrisma nozari studiju kursā "Tūrisma vadība", kas tiks papildināts ar kursu "Viesmīlības uzņēmumi". Tas ļaus iegūt vispārēju ieskatu par klientu/tūristu ēdināšanas un izmitināšanas iespējām un problemātiku, telpu uzkopšanu. Šajā gadā būs arī nozares teorētiskie kursi – "Ekonomikas teorija", "Biznesa ētika un filozofija", "Pārtikas ķīmija" u. c., kas būs svarīgi tavā profesionālajā izaugsmē.

Uzsāksi savu specializāciju nozarē, apgūstot tādas zināšanas kā viesnīcu dienestu vadība, klientu apkalpošanas organizācija un vadība, etiķetes prasības un likumi viesmīlībā, ēdienu gatavošana, veselīgs uzturs, diētas u. c. Studiju gada noslēgumā dosies praksē uz viesnīcu, lai aprobētu iegūtās zināšanas Latvijas vai ārvalstu viesnīcās.

Turpināsi pilnveidot savas zināšanas specializācijā, apgūstot biznesa plāna izstrādes iemaņas, personālvadības, viesmīlības uzņēmumu ražošanas organizācijas un vadības prasmes. Papildu tam pilnveidosi komunikācijas prasmes ar biznesa klientiem, iegūstot zināšanas uzņēmējdarbībā, grāmatvedībā un mārketingā, kā arī stiprināsi vadītāja iemaņas. Studiju gada noslēgumā dosies praksē uz kādu no Latvijas vai ārvalstu restorāniem.

Šajā studiju gadā turpināsi attīstīt vadītāja prasmes, apgūstot tādus kursus kā – "Viesnīcu un ēdināšanas vadība", "Vadības psiholoģija", "Viesmīlības uzņēmumu stratēģiskā vadība" un "Kvalitātes vadība". Iegūtās zināšanas varēsi nostiprināt, dodoties vadības praksē uz kādu no viesmīlības uzņēmumiem Latvijā vai ārzemēs. Studiju noslēgumā četros gados uzkrātās zināšanas varēsi prasmīgi izmantot, sagatavojot bakalaura darbu par vadības jautājumiem/problemātiku ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbībā vai par jauna viesmīlības uzņēmuma izveidi.

VISI STUDIJU KURSI

 LAUKSAIMNIECĪBAS UN PĀRTIKAS TEHNOLOĢIJAS FAKULTĀTES VIRTUĀLĀ TŪRE AR EMĪLU BALCERI

 IESKATS FAKULTĀTĒ

 

 ABSOLVENTA STĀSTS PAR STUDIJU PROGRAMMU

Foto

 KO STUDĒT TĀLĀK?

Studijas iespējams turpināt LBTU maģistra studiju programmās. 

EkonomikaOrganizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģijaPārtikas zinātneProjektu vadībaUzņēmējdarbības vadībaUzturzinātne (kopīgā).

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas no 2004. gada

  • Obligāts centralizētais eksāmens latviešu valodā;
  • Obligāts centralizētais eksāmens svešvalodā. Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa vērtējumu, saskaņā ar MK 20.12.2022 noteikumiem Nr. 795;
  • Obligāts centralizētais eksāmens matemātikā;
  • Obligāts centralizētais eksāmens vai atestāta/diploma gada atzīme ķīmijā vai dabas zinībās;

Piešķir papildu punktus, ja ir:

  • centralizētais eksāmens bioloģijā.

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada vai atbrīvotas no CE kārtošanas

  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens latviešu valodā;
  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens svešvalodā;
  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens matemātikā;
  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme ķīmijā vai dabas zinībās;

Piešķir papildu punktus, ja ir:

  • atestāta/diploma gada atzīme bioloģijā.

 KONTAKTINFORMĀCIJA

Programmas direktore
Lektore, Mg.cib.hyg. Gita Krūmiņa-Zemture
Pārtikas institūts
E-pasts: gita.krumina@lbtu.lv

Lauksaimniecības un pārtikas tehnoloģijas fakultāte
Jelgava, Rīgas iela 22A, LV-3004
Tālrunis: 63021075
E-pasts: lptfdek@lbtu.lv

Pievienots 08/01/2021