Pārlekt uz galveno saturu

MEŽZINĀTNE

 ĪSUMĀ PAR PROGRAMMU

Studiju līmenis:
Akadēmiskā bakalaura studiju programma

Studiju veids un ilgums:
Pilna laika studijas: 4 gadi (8 semestri)

Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija:
Lauksaimniecības zinātņu bakalaurs mežsaimniecībā

Programma akreditēta:
15.12.2028.

Studiju maksa semestrī:
Pilna laika studijās: 1100 eur

Valsts finansētās budžeta vietas:
35

Prakse:
Ir

Lekciju norises vieta:
Jelgava

Mežzinātne

Meži Latvijā aizņem pusi tās teritorijas, un mežu platības katru gadu turpina palielināties, tāpat kā atalgojums — meža nozarē algas pieaug straujāk nekā vidēji valstī kopumā. Turklāt šobrīd meža nozare dod darbavietas aptuveni 50 000 Latvijas iedzīvotāju, tomēr pieprasījums pēc jauniem un izglītotiem nozares profesionāļiem darba tirgū ir daudz lielāks nekā absolventu skaits.

 KO TU IEGŪSI?

Zināšanas meža ekonomiskajos, ekoloģiskajos un sociālajos aspektos, mežsaimniecības darbu vadību un organizāciju, iepazīsi koksnes tirgu, iemācīsies apsaimniekot mežu, lai tas dotu iespējami augstāku ražu, veicinot dabas daudzveidību.

 KARJERAS IESPĒJAS?

Absolventi var strādāt AS "Latvijas valsts meži", Valsts meža dienestā, mežierīcības uzņēmumos, meža resursu izmantošanas, kontroles un pārvaldīšanas organizācijās, valsts pārvaldē, konsultatīvā dienestā, kā arī veidot karjeru mežzinātnes jomā.

 

 STUDIJU PLĀNS

Pirmajā gadā apgūstamie studiju kursi sniegs pamatzināšanas un izpratni par procesiem mežā. Apgūsi tādus studiju kursus kā "Meža botānika", "Meža dzīvnieku bioloģija" un "Mežsaimniecības pamati". Tāpat apgūsi arī teorētiskos kursus, kas veicinās personības izaugsmi un sagatavos tevi padziļinātu zināšanu ieguvei profesionālajā jomā, attiecīgi apgūsi tādus studiju kursus kā "Matemātika", "Profesionālā angļu valoda" vai "Profesionālā vācu valoda", "Mērniecība", "Biometrija", "Fizika un metereoloģija", tāpat arī "Filozofija, ētika, estētika" un "Informācijas tehnoloģijas". Meža botāniku un mērniecību padziļināti iepazīsi mācību prakses laikā.  

Otrajā studiju gadā turpināsi apgūt studiju kursus, kas veidos profesionālu izpratni par mežu gan kā saimniecisku, gan ekoloģisku kopumu. Apgūsi tādus studiju kursus kā "Meža aizsardzība", "Koksnes mācība", "Medniecība", "Sugu un biotopu aizsardzība", "Augu fizioloģija" un "Dendroloģija". Mācīsies arī par meža meliorāciju, meža augsnes zinātni un tehnisko grafiku. Prakses laikā iepazīsi mežzinību un meža aizsardzību.

Trešajā gadā mācīsies vairāk par meža atjaunošanu un meža taksāciju. Iepazīsies ar meža kokaudzētavu izveides pamatprincipiem, apgūsi arī pilsētas mežu apsaimniekošanu un ainavu veidošanu, kā arī iegūsi izpratni par mežsaimniecības risku vadību. Prakses laikā nostiprināsi praktiskās iemaņas meža taksācijā.

Ceturtajā studiju gadā apgūsi galvenokārt ar dažādu meža apsaimniekošanas procesu vadību saistītus studiju kursus – "Mežierīcība", "Meža ekspluatācija", "Uzņēmējdarbība meža apsaimniekošanā", "Loģistika meža nozarē" un "Meža likumi". Tāpat praksē iepazīsies ar organizācijas, plānošanas un vadības jautājumiem nozarē. Šajā studiju gadā liela vērība tiek pievērsta bakalaura darba sagatavošanai, ko palīdzēs īstenot tāda studiju kursa apguve kā "Zinātniskās pētniecības pamati".

VISI STUDIJU KURSI

 MEŽA FAKULTĀTES VIRTUĀLĀ TŪRE AR EMĪLU BALCERI

 IESKATS FAKULTĀTĒ UN NOZARĒ

 

 UZ JAUTĀJUMIEM PAR FAKULTĀTI ATBILD DEKĀNS LINARDS SISENIS

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas no 2004. gada

  • Obligāts centralizētais eksāmens latviešu valodā;
  • Obligāts centralizētais eksāmens svešvalodā. Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa vērtējumu, saskaņā ar MK 20.12.2022 noteikumiem Nr. 795;
  • Obligāts centralizētais eksāmens matemātikā.

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada vai atbrīvotas no CE kārtošanas

  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens latviešu valodā;
  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens svešvalodā;
  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens matemātikā.

 KO STUDĒT TĀLĀK?

Studijas iespējams turpināt LBTU maģistra studiju programmās. 

EkonomikaLauksaimniecībaMežzinātneOrganizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģijaProjektu vadībaUzņēmējdarbības vadībaVides, ūdens un zemes inženierzinātnes.

 KONTAKTINFORMĀCIJA

Programmas direktore
Vieslektore, Phd. Baiba Jansone
Mežsaimniecības institūts
E-pasts: baiba.jansone@lbtu.lv
Tālrunis: 63020031

Meža un vides zinātņu fakultāte
Akadēmijas iela 11, Jelgava
Tālrunis: 63021619
Fakss: 63021619
E-pasts: mvzfdek@lbtu.lv

Pievienots 08/01/2021