Pārlekt uz galveno saturu

PĀRTIKAS KVALITĀTE UN INOVĀCIJAS

 ĪSUMĀ PAR PROGRAMMU

Studiju līmenis:
Akadēmiskā bakalaura studiju programma

Studiju veids un ilgums:
Pilna laika studijas: 4 gadi (8 semestri)

Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija:
Inženierzinātņu bakalaura grāds pārtikas un dzērienu tehnoloģijās

Programma akreditēta:
15.12.2028.

Studiju maksa semestrī:
Pilna laika studijās: 1050 eur

Valsts finansētās budžeta vietas:
20

Prakse:
Ir

Lekciju norises vieta:
Jelgava

Pārtikas kvalitāte un inovācijas

Vienīgā studiju programma Latvijā – "Pārtikas kvalitāte un inovācijas" – ietver starpdisciplināras studijas (pārtikas tehnoloģijas, pārtikas kvalitātes vadības, inovāciju attīstību), lai no idejas radītu jaunu, kvalitatīvu, patērētājam drošu un konkurētspējīgu produktu. Iegūtās zināšanas un prasmes veido jaunā inženiera kompetenci, lai kļūtu par līderi pārtikas ražošanas uzņēmumā. Inovatīvs un kvalitatīvs pārtikas produkts — tā ir "veiksmes atslēga" pārtikas ražotājam un labas veselības garants ikvienam patērētājam. 

 KO TU IEGŪSI?

Kompetenci organizēt kvalitātes vadības procesu pārtikas uzņēmumā atbilstoši tiesību aktos noteiktajām prasībām, izstrādāt inovatīvus pārtikas produktus un meklēt risinājumus jau ražošanā ieviesto pārtikas produktu receptūru un tehnoloģiju pilnveidē, kā arī iegūsi zināšanas projektu vadībā, uzņēmējdarbībā un mārketingā.

 KARJERAS IESPĒJAS?

Jau ražošanas prakses laikā topošajiem pārtikas un dzērienu tehnoloģiju inženieriem tiek piedāvātas darba iespējas uzņēmumos, jo pieprasījums pēc speciālistiem ik gadu pieaug. Absolventi strādā vadošajos pārtikas ražošanas uzņēmumos – SIA "Orkla Foods Latvija", SIA "Hanzas maiznīca", SIA "Food Union Managements", SIA "Puratos Latvia", AS "Rīgas dzirnavnieks", SIA "Gaļas pārstrādes uzņēmums Nākotne", SIA "Lāči". Pēc studijām absolventi var strādāt arī valsts pārvaldes un kontroles dienestā, kā arī zinātniski pētnieciskajās iestādēs, kas absolventiem dod iespēju iesaistīties kvalitātes kontroles un pētniecības jomā.

 

 STUDIJU PLĀNS

Pirmajā studiju gadā uzzināsi par higiēnas prasībām un kvalitātes vadības sistēmām pārtikas ražošanas uzņēmumā. Iedziļināsies ar pārtikas nozari saistītajos tiesību aktos, kā arī šajā gadā apgūsi pirmos soļus pārtikas zinātnē. To visu papildinās nozares teorētiskie kursi profesionālajā angļu valodā, pārtikas izejvielu bioloģijā, ķīmijā, matemātikā un fizikā. Iegūtās zināšanas noderēs, studējot un veicot pirmos pētnieciskos eksperimentus kursa darba "Pārtikas zinātnes pamati" izstrādes laikā. Profesionālo izaugsmi varēsi pilnveidot kādā no pārtikas ražošanas uzņēmumiem prakses laikā.

Otrajā studiju gada sākumā apgūsi pamatkursus, kuri saistīti ar pārtikas tehnoloģiju, kvalitāti un inovācijām: "Uzturmācība", "Pārtikas piedevas", "Pārtikas ražošanas iekārtas", "Pārtikas iepakošana", "Pārtikas sensorā novērtēšana", "Pārtikas mikrobioloģija" un "Jaunu pārtikas produktu izstrāde". Savukārt pavasarī studijas ir organizētas moduļu veidā, apgūstot piena un zivju pārstrādes tehnoloģiju. Moduļi sevī ietver tehnoloģisko procesu iepazīšanu, iekārtu darbības principus, iepakojamo materiālu izvēli sensoro, fizikāli ķīmisko rādītāju un mikrobioloģisko rezultātu noteikšanu, kā arī kvalitātes pārvaldību. Semestra laikā norit cieša sadarbība ar ražotajiem (uzņēmumu apmeklējumi, daļēji laboratorijas darbu izstrāde), kā arī jauna produkta prototipu izstrāde pēc savas izvēles vai ražotāju ieteikumiem. Studiju gada noslēgumā būs ražošanas prakse pārtikas uzņēmuma kvalitātes vadības nodaļā.

Trešajā studiju gadā turpinās moduļu apmācība, tiek īstenoti četri moduļi: augļu, dārzeņu pārstrāde, gaļas pārstrādes tehnoloģija, dzērienu ražošanas tehnoloģijas un graudu pārstrādes tehnoloģija. Moduļu sistēma ļauj koncentrētā veidā apgūt dažādas tehnoloģijas un saskatīt savas intereses nozarē. Studiju gada noslēgumā ir ražošanas prakse pārtikas uzņēmumā jaunu produktu izstrādes nodaļā.

Ceturtajā studiju gadā tiek īstenoti vairāki studiju kursi, kuri saistīti ar uzņēmējdarbību, mārketingu, projektu vadību un kvalitāti, tādējādi paverot iespējas izprast pārtikas uzņēmumu darbības specifiku. Noslēgumā izstrādāsi bakalaura darbu, kurā risināsi pārtikas kvalitātes nodrošināšanas jautājumus vai izstrādāsi jaunus produktus, tādējādi parādot kompetenci pārtikas nozares aktuālo jautājumu risināšanā.

VISI STUDIJU KURSI

 LAUKSAIMNIECĪBAS UN PĀRTIKAS TEHNOLOĢIJAS FAKULTĀTES VIRTUĀLĀ TŪRE AR EMĪLU BALCERI

 IESKATS NOZARĒ FAKULTĀTĒ

 

 ABSOLVENTES STĀSTI PAR STUDIJU PROGRAMMU

Foto

 

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas no 2004. gada

  • Obligāts centralizētais eksāmens latviešu valodā;
  • Obligāts centralizētais eksāmens svešvalodā. Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa vērtējumu, saskaņā ar MK 20.12.2022 noteikumiem Nr. 795;
  • Obligāts centralizētais eksāmens matemātikā;
  • Obligāts centralizētais eksāmens vai atestāta/diploma gada atzīme ķīmijā vai dabas zinībās;

Piešķir papildu punktus, ja ir:

  • centralizētais eksāmens bioloģijā.

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada vai atbrīvotas no CE kārtošanas

  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens latviešu valodā;
  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens svešvalodā;
  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens matemātikā;
  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme ķīmijā vai dabas zinībās;

Piešķir papildu punktus, ja ir:

  • atestāta / diploma gada atzīme bioloģijā.

 KO STUDĒT TĀLĀK?

Studijas iespējams turpināt LBTU maģistra studiju programmās. 

EkonomikaOrganizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģijaPārtikas zinātneProjektu vadībaUzņēmējdarbības vadībaUzturzinātne (kopīgā)Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes.

 KONTAKTINFORMĀCIJA

Programmas direktore
Asociētā profesore, Dr.sc.ing. Dace Kļava
Pārtikas institūts
E-pasts: dace.klava@lbtu.lv

Lauksaimniecības un pārtikas tehnoloģijas fakultāte
Jelgava, Rīgas iela 22A, LV-3004
Tālrunis: 63021075
E-pasts: lptfdek@lbtu.lv

Pievienots 08/01/2021