Pārlekt uz galveno saturu

PĀRTIKAS PRODUKTU TEHNOLOĢIJA

 ĪSUMĀ PAR PROGRAMMU

Studiju līmenis:
Pirmā cikla (2. līmeņa) profesionālā studiju programma

Studiju veids un ilgums:
Pilna laika studijas: 4 gadi (8 semestri)
Nepilna laika studijas: 5 gadi (10 semestri)

Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija:
Pārtikas un dzērienu tehnologa kvalifikācija

Programma akreditēta:
15.12.2028.

Studiju maksa semestrī:
Pilna laika studijās: 1050 eur
Nepilna laika studijās: 750 eur

Valsts finansētās budžeta vietas:
25

Prakse:
Ir

Lekciju norises vieta:
Jelgava

Pārtikas produktu tehnoloģija

Ikvienas valsts ekonomiskās attīstības perspektīvas ir tieši saistītas ar ražošanu un kvalitatīvu produktu izstrādi un ieviešanu praksē. Pārtikas produktu ražošana jau šobrīd ir viena no vadošajām tautsaimniecības jomām Latvijā, jo pārtikas ražotāju paveiktais liecina, ka nozares devums iekšzemes kopprodukta struktūrā tikai pieaug. Pārtikas nozares inženieru radītie pārtikas produkti ir ieguvuši augstu atzinību un ir vienlīdz plaši pieprasīti gan vietējā, gan starptautiskā tirgū. 

 KO TU IEGŪSI?

Kompetenci vadīt un kontrolēt dažādu pārtikas produktu ražošanas procesus, izstrādāt jaunus, kvalitatīvus pārtikas produktus, meklēt risinājumus pārtikas produktu atbilstošai iepakošanai; kā arī iegūst zināšanas pārtikas uzņēmumu vadībā, loģistikā, inovācijās, mārketingā.

 KARJERAS IESPĒJAS?

Absolventi strādā ar pārtikas ražošanu un loģistiku saistītos uzņēmumos, konsultatīvajos dienestos, pētniecības un izglītības iestādēs, arī kā eksperti valsts kontroles dienestos un ministrijās.

 

 STUDIJU PLĀNS

Pirmajā studiju gadā apgūsi vispārizglītojošos studiju kursus ("Pārtikas izejvielu bioloģija", "Ekoloģija un vides aizsardzība", "Profesionālā angļu valoda" vai "Profesionālā vācu valoda", "Filozofija, ētika, estētika"), kā arī nozares teorētiskos kursus ("Informātika", "Neorganiskā un analītiskā ķīmija", "Inženiergrafika", "Matemātika", "Fizika" un "Teorētiskā mehānika"). Būs arī trīs prakses, kurās iepazīsies ar studiju procesa organizāciju LLU un Pārtikas tehnoloģijas fakultātē, uzzināsi par praktiskiem risinājumiem mācību un pētījumu saimniecībā "Vecauce", kā arī gūsi zināšanas par pārtikas uzņēmumu ikdienu.

Otrajā studiju gadā tiek apgūti tādi vispārizglītojošie studiju kursi kā "Ekonomikas teorija", "Socioloģija", "Vadības psiholoģija", "Darba un civilā aizsardzība", kas dos teorētisku un praktisku pieredzi darbā pārtikas uzņēmumos. Tāpat nostiprināsi savas zināšanas nozares teorētiskajos kursos ("Fizikālā un koloidālā ķīmija", "Organiskā ķīmija" un "Bioķīmija") un nozares profesionālajos specializācijas kursos ("Elektrotehnikas pamati", "Lietišķā mehānika", "Automatizācija", "Pārtikas procesi un iekārtas" un "Pārtikas siltuma un aukstuma procesi"). Pēc otrā studiju gada būs prakse “Pārtikas iekārtas”, kurā varēsi nostiprināt teorētiski iegūtās zināšanas kādā no pārtikas ražošanas uzņēmumiem.

Trešajā studiju gādā apgūsi nozares profesionālās specializācijas kursus – "Celtniecības pamati", "Pārtikas un dzērienu iepakošana", "Mikrobioloģija", "Pārtikas sensorā novērtēšana", "Pārtikas procesi un iekārtas", "Uzņēmējdarbība pārtikas rūpniecībā". Papildu tam apgūsi arī nozares specializācijas studiju kursus ("Piens, tā pārstrāde", "Gaļa, tās pārstrāde", "Graudi, to pārstrāde", "Augļi, dārzeņi, to pārstrāde", "Zivis, to pārstrāde"), kas sniegs zināšanas par dažādu pārtikas produktu ražošanā izmantotām izejvielām, to kvalitāti un tehnoloģiskajiem procesiem. Iegūtās zināšanas nostiprināsi praksē "Pārtikas tehnoloģija pārtikas ražošanas uzņēmumā".

Ceturtajā studiju gadā turpināsi dažu specializācijas studiju kursu apguvi, kā arī izstrādāsi studiju darbu pārtikas ražotnes projektēšanā. Šajā studiju gadā būs divas prakses, vienā no tām iepazīsies ar dažādiem pārtikas ražošanas uzņēmumiem, loģistikas un uzraudzības institūcijām, bet otrā – ar pārtikas ražošanas uzņēmuma kvalitātes vadības sistēmām. Studiju gads noslēgsies ar Valsts eksāmenu un diplomprojektu, kurā varēsi demonstrēt visā studiju laikā iegūtās zināšanas, kas saistītas ar pārtikas ražošanu.

VISI STUDIJU KURSI

 LAUKSAIMNIECĪBAS UN PĀRTIKAS TEHNOLOĢIJAS FAKULTĀTES VIRTUĀLĀ TŪRE AR EMĪLU BALCERI

 IESKATS NOZARĒ UN FAKULTĀTĒ

 

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas no 2004. gada

  • Obligāts centralizētais eksāmens latviešu valodā;
  • Obligāts centralizētais eksāmens svešvalodā. Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa vērtējumu, saskaņā ar MK 20.12.2022 noteikumiem Nr. 795;
  • Obligāts centralizētais eksāmens matemātikā;
  • Obligāts centralizētais eksāmens vai atestāta/diploma gada atzīme ķīmijā vai dabas zinībās;

Piešķir papildu punktus, ja ir:

  • centralizētais eksāmens bioloģijā.

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada vai atbrīvotas no CE kārtošanas

  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens latviešu valodā;
  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens svešvalodā;
  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens matemātikā;
  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme ķīmijā vai dabas zinībās;

Piešķir papildu punktus, ja ir:

  • atestāta / diploma gada atzīme bioloģijā.

 KO STUDĒT TĀLĀK?

Studijas iespējams turpināt LBTU maģistra studiju programmās. 

EkonomikaPārtikas zinātneProjektu vadībaUzņēmējdarbības vadībaUzturzinātne (kopīgā)Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes.

 KONTAKTINFORMĀCIJA

Programmas direktore
Asociētā profesore, Dr.sc.ing. Evita Straumīte
Pārtikas institūts
E-pasts: evita.straumite@lbtu.lv

Lauksaimniecības un pārtikas tehnoloģijas fakultāte
Jelgava, Rīgas iela 22A, LV-3004
Tālrunis: 63021075
E-pasts: lptfdek@@lbtu.lv

Pievienots 08/01/2021