Pārlekt uz galveno saturu

VETERINĀRMEDICĪNA

 ĪSUMĀ PAR PROGRAMMU

Studiju līmenis:
Otrā cikla (2. līmeņa) profesionālā studiju programma

Studiju veids un ilgums:
Pilna laika studijas: 6 gadi (12 semestri)

Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija:
Veterinārārsta kvalifikācija

Programma akreditēta:
04.08.2028.

Studiju maksa semestrī:
Pilna laika studijās: 2000 eur

Valsts finansētās budžeta vietas:
50

Prakse:
Ir

Lekciju norises vieta:
Jelgava

Veterinārmedicīna

Veterinārmedicīna ir viena no strauji augošajām nozarēm pasaulē, jo tai rodas arvien jauni izaicinājumi – jaunas slimības, pārtikas drošības un veselīguma apdraudējuma riski, cilvēku populācijas pieaugums pasaulē. Katru gadu Veterinārmedicīnas fakultātē tiek uzņemti vismaz 80 topošo veterinārārstu, kuriem studiju gaitā būs iespēja praktizēties modernā mācību veterinārajā klīnikā. 
LBTU īstenotā veterinārmedicīnas augstākā izglītība ir pilnībā starptautiski atzīta, kas nozīmē, ka tā atbilst Eiropas Veterinārās izglītības novērtējuma sistēmai un Veterinārmedicīnas fakultāte Jelgavā ir viena no vadošajām Eiropas valstu veterinārmedicīnas augstākās izglītības iestādēm. Veterinārmedicīnas augstākā izglītība Latvijā EAEVE starptautisko atzinumu ieguvusi līdz 2026. gadam.

 KO TU IEGŪSI

Zināšanas par vesela dzīvnieka organisma uzbūvi un funkcijām, dzīvnieku higiēnu un labturību, dzīvnieku slimību diagnostiku, ārstēšanu, profilaksi un kontroli, kā arī pārtikas un vides higiēnu.
Studiju programma ietver trīs pamatvirzienus: vesela dzīvnieka organisma uzbūve un funkcijas, dzīvnieku higiēna un labturības (anatomija, histoloģija, fizioloģija, bioķīmija, dzīvnieku higiēna u.c.); dzīvnieku slimību diagnostika, ārstēšana, profilakse un kontrole (klīniskā un vizuālā diagnostika, pataloģija, iekšķīgās slimības, ķirurģija, dzemdniecība, infekcijas un invāzijas slimības u.c.; pārtikas un vides higiēna (pārtikas higiēna un inspekcija, pārtikas infekcijas, pārtikas toksikoloģija u.c.).

 KARJERAS IESPĒJAS

Darbs veterinārajās klīnikās, Pārtikas un veterinārā dienesta iestādēs, veterinārajās laboratorijās, zinātniskajās un mācību iestādēs, veterināro zāļu lieltirgotavās un aptiekās. Daļa absolventu strādā nopietnos zinātniskos projektos, piemēram, medikamentu izstrādē, cilmes šūnu izmantošanā. Veterinārārsta diploms nodrošina darba iespējas ikvienā Eiropas Savienības valstī.

 

 STUDIJU PLĀNS

Studijas sāksies ar studiju kursu "Ievads specialitātē", pirmajā gadā apgūsi vispārizglītojošos studiju kursus un nozares teorētiskos kursus kā "Mājdzīvnieku anatomija", "Latīņu valoda", "Citoloģija, histoloģija, embrioloģija", kas sniegs pamata zināšanas turpmākajās studijās.

Apgūsi tādus studiju kursus kā "Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija", "Imunoloģija", "Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija" un citus nozares teorētiskos pamatkursus. Studiju kursā "Fizioloģija" apgūsi atsevišķu orgānu un orgānu sistēmu funkcijas, to savstarpējās sakarības un regulācijas mehānismus, izpratīsi sarežģītos organisma fizioloģiskos procesus. Noslēdzoties otrajam studiju gadam, iegūtās zināšana būs iespēja pielietot prakses laikā.

Studiju gadā apgūsi vairākus klīniskos studiju kursus – "Klīniskā un laboratoriskā diagnostika", "Farmakoloģija, farmakoterapija un toksikoloģija", "Radioloģija", "Anestezioloģija un neatliekamā palīdzība". Iemācīsieties iegūt pacienta anamnēzes datus, klīniski izmeklēt pacientu, interpretēt iegūtos klīniskos simptomus un speciālo izmeklējumu rezultātus, veikt slimību diferenciāldiagnostiku un noteikt galīgo diagnozi un efektīgu ārstēšanu. Būs iespēja redzēt un piedalīties ķirurģiskās operācijās, kā arī studiju kursā “Vispārīgā pataloģija” iemācīsieties atpazīt novirzes no normas. Studiju kursā "Dzīvnieku labturība" un "Dzīvnieku, vides higiēna" gūsi zināšanas par dzīvnieku turēšanu.

Studiju gadā būs vairākas prakses, kuru laikā izmantosi jau iegūtās zināšanas un papildināsi tās ar jaunām. Gūsi zināšanas parazitoloģijā, iekšķīgās slimībās un dosies izbraukumos uz dažādām dzīvnieku novietnēm izvērtēt ganāmpulka veselību. Studiju kursā "Lauksaimniecības dzīvnieku reprodukcija" iemācīsies veikt pilnvērtīgu reproduktīvo un ar to saistīto orgānu klīnisko izmeklēšanu, sniegt dzemdību palīdzību, identificēt un izskaidrot fizioloģiskās un patoloģiskās norises reproduktīvās sistēmas darbībā.

Studiju gadā turpināsi apgūt dažādus studiju kursus. Studiju kursā "Infekcijas slimības" gūsi zināšanas par dažādu dzīvnieku infekcijas slimībām, tai skaitā zoonozēm, to apkarošanu, ārstēšanu un profilaksi. Studiju kursā "Lielo dzīvnieku ķirurģija" apgūsi slimību ķirurģisku ārstēšanu zirgiem un atgremotājdzīvniekiem. Izzināsi bišu, putnu, zivju un eksotisko dzīvnieku specifiku un slimības. Iepazīsies ar normatīvajiem aktiem veterinārmedicīnas jomā un gūsi ieskatu profesionālajā ētikā. Studiju semestra izskaņā paplašināsi zināšanas un prasmes prakses laikā.

Noslēdzošajā studiju gadā teorētiskās un praktiskās studijas ilgs semestri, kura laikā apgūsi aktuālās pārtikas infekcijas, pārtikas higiēnu un inspekciju, kā arī citus studiju kursus, kas saistīti ar pārtikas nekaitīgumu. Iegūtās zināšanas nostiprināsi profesionālajā praksē Pārtikas un veterinārajā dienestā. Otro semestri pavadīsi mācību praksē, praktizējot LBTU Veterinārajā klīnikā.

VISI STUDIJU KURSI

 IESKATS NOZARĒ UN VIRTUĀLĀ TŪRE AR EMĪLU BALCERI FAKULTĀTĒ

 

 IESKATS FAKULTĀTĒ

 

 UZ JAUTĀJUMIEM PAR FAKULTĀTI ATBILD DEKĀNS KASPARS KOVAĻENKO

 ABSOLVENTA STĀSTS PAR STUDIJU PROGRAMMU

Foto

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas no 2004. gada

  • Obligāts centralizētais eksāmens latviešu valodā;
  • Obligāts centralizētais eksāmens svešvalodā. Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa vērtējumu, saskaņā ar MK 20.12.2022 noteikumiem Nr. 795;
  • Obligāts centralizētais eksāmens matemātikā;
  • Obligāts centralizētais eksāmens vai atestāta/diploma gada atzīme ķīmijā;
  • Obligāts centralizētais eksāmens vai atestāta/diploma gada atzīme bioloģijā.

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada vai atbrīvotas no CE kārtošanas

  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens latviešu valodā;
  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens svešvalodā;
  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens matemātikā;
  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens ķīmijā;
  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens bioloģijā.

 KO STUDĒT TĀLĀK?

Studijas iespējams turpināt LBTU maģistra studiju programmās. 

EkonomikaLauksaimniecībaProjektu vadībaUzņēmējdarbības vadībaUzturzinātne (kopīgā).

 KONTAKTINFORMĀCIJA

Programmas direktors
Asociētais profesors, Dr.med.vet. Kaspars Kovaļenko
E-pasts: kaspars.kovalenko@lbtu.lv
Tālrunis: 63024662

Veterinārmedicīnas fakultāte
K. Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3004
Tālrunis: +371 63024662
E-pasts: vmfdek@lbtu.lv
www.vmf.lbtu.lv

Pievienots 08/01/2021