Pārlekt uz galveno saturu

ZEMES IERĪCĪBA UN MĒRNIECĪBA

 ĪSUMĀ PAR PROGRAMMU

Studiju līmenis:
Profesionālā bakalaura studiju programma

Studiju veids un ilgums:
Pilna laika studijas: 4 gadi (8 semestri)
Nepilna laika studijas: 5 gadi (10 semestri)

Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija:
Profesionālais bakalaura grāds zemes ierīcībā un mērniecībā un zemes ierīcības inženiera kvalifikācija

Programma akreditēta:
27.10.2028.

Studiju maksa semestrī:
Pilna laika studijās: 1100 eur
Nepilna laika studijās: 800 eur

Valsts finansētās budžeta vietas:
30

Prakse:
Ir

Lekciju norises vieta:
Jelgava

Foto

Kas kopīgs mērniecībai un "dārgumu medībām" jeb "geocaching" spēlei? Darba instruments. Tikai "dārgumu" meklēšanas vietā viņi mēra attālumu no viena punkta līdz otram un nosaka to atrašanās vietu, izmantojot precīzākus koordinātu noteikšanas līdzekļus, tā ietverot daudz plašāku pasākumu loku – zemes īpašumu uzmērīšanu, robežu noteikšanu un sakārtošanu, kā arī juridisku jautājumu risināšanu īpašumtiesību jautājumos. 

 KO TU IEGŪSI?

Zināšanas, kā darboties ar nekustamo īpašumu un to novērtēt, uzmērīt teritoriju un būves pirms to projektēšanas, plānot teritorijas izmantošanu, hidroloģiju, vides aizsardzību un plānošanu u. c.

 KARJERAS IESPĒJAS?

Zemes ierīcības inženieri var strādāt LR ministrijās, Valsts zemes dienestā un tā nodaļās, pilsētu un pagastu pašvaldībās, mērniecības uzņēmumos un nekustamā īpašuma vērtēšanas uzņēmumos.

 MEŽA UN VIDES ZINĀTŅU FAKULTĀTES VIRTUĀLĀ TŪRE AR EMĪLU BALCERI

 

 IESKATS FAKULTĀTĒ

Afiša

 

VISI STUDIJU KURSI

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas no 2004. gada

  • Obligāts centralizētais eksāmens latviešu valodā;
  • Obligāts centralizētais eksāmens svešvalodā. Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa vērtējumu, saskaņā ar MK 20.12.2022 noteikumiem Nr. 795;
  • Obligāts centralizētais eksāmens matemātikā;

Piešķir papildu punktus, ja ir:

  • centralizētais eksāmens fizikā.

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada vai atbrīvotas no CE kārtošanas

  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens latviešu valodā;
  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens svešvalodā;
  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīmē vai centralizētais eksāmens matemātikā;

Piešķir papildu punktus, ja ir:

  • atestāta / diploma gada atzīme fizikā.

 KO STUDĒT TĀLĀK?

Studijas iespējams turpināt LBTU maģistra studiju programmās. 

EkonomikaInformācijas tehnoloģijasOrganizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģijaProjektu vadībaUzņēmējdarbības vadībaVides, ūdens un zemes inženierzinātnes.

 KONTAKTINFORMĀCIJA

Programmas direktore
Vieslektore, Mg.sc.ing. Jolanta Luksa
Zemes pārvaldības un ģeodēzijas institūts
E-pasts: jolanta.luksa@lbtu.lv
Tālrunis: 63026152

Meža un vides zinātņu fakultāte
Jelgava, Akadēmijas iela 11
Tālrunis: 63021619
Mobilais tālrunis: 20202256
E-pasts: mvzfdek@lbtu.lv
 

 

 

Pievienots 08/01/2021